Medeldyr utrustning vid teknisk naturvetenskapliga fakulteten

Här finns en förteckning över all utrustning som finansierats inom programmet för medeldyr utrustning vid Teknisk naturvetenskapliga fakulteten.

2022

Continuous-Wave Optical Parametric Oscillator

Huvudsökande: Aleksandra Foltynowicz

Institutionen för fysik

 

Equipment for single cell analysis

Huvudsökande: Oliver Billker

Institutionen för molekylärbiologi

 

Portabel partikelstorleks-räknare

Huvudsökande: Cristoffer Boman

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

 

Refeyn OneMP Mass Photometer

Huvudsöksande: Uwe Sauer

Kemiska institutionen

 

Svepprobs-mikroskop

Huvudsökande: Thomas Wågberg

Institutionen för fysik

 

2021

Computing cluster, CPU and GPU technologies

Huvudsöksande: Paolo Bientinesi

Institutionen för datavetenskap

 

DBE-lab

Huvudsöksande: Weizhuo Lu

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

 

Eye tracking utrustning för mätning av ögonrörelser

Huvudsökande: Johan Lithner

Insititutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

 

Fraction collector for micro well plates with LC-MS interface

Huvudsökande: Christine Gallampois

Kemiska institutionen

 

Gas booster

Huvudsökande: Naser Tavajohi

Kemiska institutionen

 

Phase contrast microscopes

Huvudsökande: Ann-Kristin Bergström

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

 

Solid- phase cryo-MAS NMR probe

Huvudsökande: Gerhard Gröbner

Kemiska institutionen

 

TRPL-setup

Huvudsökande: Ludvig Edman

Institutionen för fysik

 

2020

Drönare 

Huvudsökande: Johan Olofsson

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

 

High Content Microscope

Huvudsökande: Erik Chorell

Kemiska institutionen

 

Infrastruktur för marin klimat- och miljöforskning

Huvudsökande: Johan Wikner

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

 

Klimatkammare

Huvudsökande: Thomas Olofsson

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

 

Microarray för studier av biomolekylära interaktioner

Huvudsökande: Ulrika Westerlind

Kemiska institutionen

 

Mikrovågssystem för uppslutning och extraktion

Huvudsökande: Erik Björn

Kemiska institutionen

 

Portabelt gasanalysinstrument, micro GC-TCD

Huvudsökande: Markus Broström

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

 

Spark Cyto för cytometry analys

Huvudsökande: Teresa Frisan

Institutionen för molekylärbiologi

 

2019

Angle-rosolved Photoemission Spectroscopy

Huvudsökande: Piotr Matyba

Institutionen för fysik

 

Atmospheric plasma spray system (PSS)

Huvudsökande: Eduardo Gracia

Institutionen för fysik

 

Carrier-envelope Phase Stabilization Unit

Huvudsökande: Laszlo Veisz

Institutionen för fysik

 

Cryostat for preparing frozen samples

Huvudsökande: Hannele Tuominen

Institutionen för fysiologisk botanik

 

Field genomic sequencing platform

Huvudsökande: Agneta Andersson

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

 

Gaskromatografi – tandem masspektrometri

Huvudsökande: Peter Haglund

Kemiska institutionen

 

Machine Learning Development Platform

Huvudsökande: Frank Drewes

Institutionen för datavetenskap

 

Mini-rhizotron System

Huvudsökande: Judith Sarneel

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

 

Platform for photosynthesis research

Huvudsökande: Alizée Malnoë

Institutionen för fysiologisk botanik

 

Reactive ion etching system

Huvudsökande: Hamid Reza

Institutionen för fysik

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2022-05-24