Medeldyr utrustning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Sedan 2014 har fakulteten utlyst medel för medeldyr utrustning. Stöd på fem miljoner kronor per år utlyses årligen via två utlysningstillfällen. Följande utrustning har köpts in.

Livsvetenskap

 

Materialvetenskap

 

Miljövetenskap

Ingrid Söderbergh
2021-11-03