Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för program (programanalyser)

Verksamhetsberättelserna och planerna nedan redovisar programrådens arbete under de angivna perioderna.

VB 2021-22, VP 2022-23

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammen
Kompletterande pedagogisk utbildning

Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Ämneslärarprogrammet gymnasiet
Yrkeslärarprogrammet

VB 2020-21, VP 2021-22

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammen

Kompletterande pedagogisk utbildning

Speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet gymnasiet

2020

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammen

Kompletterande pedagogisk utbildning

Speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet gymnasiet

2019

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammen

Kompletterande pedagogisk utbildning

Speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet gymnasiet

2018

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammen
Rapport Möjlighet till praktisk tillämpning i grundskolor
Vetenskaplig progression i grundlärarprogrammen

Kompletterande pedagogisk utbildningBilaga 1 programstruktur

Speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Ämneslärarprogrammen

2017

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammen

Kompletterande pedagogisk utbildning

Speciallärarprogrammet

Specialpedagogprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Ämneslärarprogrammet 7-9

Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan

Marie Oskarsson
2023-04-11