Utlysning av fakultetsfinansierad forskningstid för 2022 och framåt

Ansökning för fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet för år 2022 och framåt är öppen. Observera att sista ansökningsdag detta år är den 19 maj.

Ansökan om FFT för 2022 och framåt inlämnas elektroniskt till registrator på särskild ansökningsblankett. Blanketten är indelad i tre avsnitt: allmänna uppgifter, specifika uppgifter såsom ledningsfunktioner samt redovisning av forskningsprogram.

Dokument:

Annons FFT 2022

Announcement FFT 2022

Blankett FFT 2022

Application form FFT 2022

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-12-07