Utlysning av fakultetsfinansierad forskningstid för 2023 och framåt

Ansökan om fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet för 2023 och framåt är öppen. Sista ansökningsdag för detta år är den 17 maj.

Ansökan om FFT för 2023 och framåt inlämnas elektroniskt till registrator på ansökningsblanketten nedan. Blanketten är indelad i tre avsnitt: allmänna uppgifter, specifika uppgifter såsom ledningsfunktioner samt redovisning av forskningsprogram.

Dokument:

Annons FFT 2023

Announcement FFT 2023

Blankett FFT 2023

Application form FFT 2023

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2022-03-16