Budget och ekonomi

Här hittar du övergripande information om resursfördelning, budget, uppföljning, bokslut, analyser, statistik och nyckeltal avseende den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontaktpersoner

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17
070-610 08 84

Controller
Elisabet Torstensson
090-786 56 99

LÄNKAR

System för uppföljning

Fokus

Fokus är ett system för automatiserad uppföljning. Fokus har direkta databaskopplingar mot universitetets stora administrativa databaser.

Åsa P Isaksson
2024-01-30