Dekanens beslutsmöte

Beslut som måste fattas mellan fakultetsnämndens månatliga sammanträden har delegerats till dess ordförande, dekanen. Besluten protokollförs och meddelas genom nedanstående dekanbeslut.

Logga in för att se mer information på denna sida.

 

 

Kontaktinformation

Eric Ågren,
Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 6
Tel: 090-786 99 97
E-post: eric.agren@umu.se

 

2024-02-27