Dekanens beslutsmöte

Beslut som måste fattas mellan fakultetsnämndens månatliga sammanträden har delegerats till dess ordförande, dekanus. Besluten protokollförs och meddelas genom nedanstående dekanbeslut. Från och med v41 2011 så genomförs beslutsmöten vars protokoll anslås på denna sida.

Logga in för att se mer information på denna sida.

 

 

Kontaktinformation

Eric Ågren,
Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 6
Tel: 090-786 99 97
E-post: eric.agren@umu.se

 

2023-09-27