VårdSam-kommittén

För Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Magnus Hultin, vicedekan för samverkan kring utbildning, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, ordförande 2022
Kristina Lämås, universitetslektor i omvårdnad
Ulla Nygren, universitetslektor i arbetsterapi
Sofia Erelund, universitetsadjunkt, klinisk mikrobiologi
Veronica Lindberg, universitetslektor i logopedi

För Region Västerbotten

Carina Olovsson, enhetschef för utbildning och kunskapsutveckling/VFU-strateg, FoU-staben, vice ordförande 2022
Sofia Wikberg, VFU-handläggare, enheten för utbildning och kunskapsutveckling
Ewelina Ogenblad, HR-strateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Sara Bäckmark, enhetschef HR-verksamhetsstöd, esättare för Ewelina
Kristoffer Forsgren, Biträdande verksamhetschef, NHH-centrum
Maria Sehlin, yrkesutvecklare i fysioterapi

Adjungerad

Monica Wahlström, Strateg Hälsa och Social Välfärd, Region Västerbotten
Nils Eriksson, utbildningssamordnare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Linda Wahlqvist, VFU-strateg, Medicinska fakulteten
Karin Bölenius, professionsutvecklare i omvårdnad

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Madelene Dahlström

Suppleant
Charlotta Börjesson

Sekreterare

Linda Wahlqvist, Medicinska fakulteten

Sammanträdesdatum

Vårtermin 2022
• 25 maj, kl. 13:00-14:30
• 14 juni, kl. 10:00-11:30

Hösttermin 2022
• 8 september, kl. 13:00-16:00
• 6 oktober, kl. 13:00-14:30
• 10 november, kl. 13:00-14:30
• 8 december, kl. 13:00-14:30
• 9 februari (2023), kl. 13:00-14:30

Linda Wahlqvist
2022-04-27