VårdSam-kommittén

För Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Magnus Hultin, vice dekan för samverkan inom klinisk utbildning, ordförande 2022
Kristina Lämås, universitetslektor i omvårdnad
Ulla Nygren, universitetslektor i arbetsterapi
Victoria Heldestad, universitetslektor klinisk mikrobiologi
Veronica Lindberg, universitetslektor i logopedi

För Region Västerbotten

Carina Olovsson, tf. chef för utbildningsenheten/VFU-strateg, FoU-staben, vice ordförande 2022
Mona Jakobsson, bitr verksamhetschef, neuro-, huvud-, halscentrum
Carina Larsson, HR-staben
Maria Sehlin, yrkesutvecklare i fysioterapi
Karin Bölenius, professionsutvecklare i omvårdnad

Adjungerad

Monica Wahlström, Strateg Hälsa och Social Välfärd, Region Västerbotten
Nils Eriksson, utbildningssamordnare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Linda Wahlqvist, VFU-strateg, Medicinska fakulteten

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Madelene Dahlström

Suppleant
Charlotta Börjesson

Sekreterare

Linda Wahlqvist, Medicinska fakulteten

Sammanträdesdatum

Vårtermin 2022
• 10 februari, kl. 13:00-14:30
• 10 mars, kl. 13:00-14:30
• 26 april, kl. 13:00-14:30
• 25 maj, kl. 13:00-14:30
• 21 juni, kl. 13:00-14:30

Hösttermin 2022
• 8 september, kl. 13:00-16:00
• 6 oktober, kl. 13:00-14:30
• 10 november, kl. 13:00-14:30
• 8 december, kl. 13:00-14:30
• 9 februari (2023), kl. 13:00-14:30

Linda Wahlqvist
2021-12-14