VårdSam-kommittén

Utsedda av Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Magnus Hultin, vicedekan för samverkan kring utbildning, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, viceordförande 2023
Kristina Lämås, universitetslektor i omvårdnad
Nina Smulter, VFU-ansvarig, institutionen för omvårdnad
Ulla Nygren, universitetslektor i arbetsterapi
Sofia Erelund, universitetsadjunkt, klinisk mikrobiologi

Utsedda av Region Västerbotten

Carina Olovsson, enhetschef för utbildning och kunskapsutveckling/VFU-strateg, FoU-staben, ordförande 2023
Sofia Wikberg, VFU-handläggare, enheten för utbildning och kunskapsutveckling
Ewelina Ogenblad, HR-strateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kristoffer Forsgren, Biträdande verksamhetschef, NHH-centrum
Maria Sehlin, yrkesutvecklare i fysioterapi, enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Adjungerade

Monica Wahlström, Strateg Hälsa och Social Välfärd, Region Västerbotten
Nils Eriksson, utbildningssamordnare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Bölenius, professionsutvecklare i omvårdnad
Sofia Byström, VFU-samordnare logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap
Linda Wahlqvist, VFU-strateg, Medicinska fakulteten

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Alva Klingh

Suppleant
Nemrut Karatas

Sekreterare 2023

Sofia Wikberg

Sammanträdesdatum

2023

5/12, kl. 13:00-14:30

2024

15/2, kl. 13:00-14:30
18/3, kl. 13:00-14:30
18/4, kl. 13:00-14:30
30/5, kl. 10:00-11:30
5/9, kl. 09:00-12:00
17/10, kl. 13:00-14:30
28/11, kl. 13:00-14:30
19/12, kl. 13:00-14:30

Linda Wahlqvist
2023-12-05