VårdSam-kommittén

Utsedda av Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Magnus Hultin, vicedekan för samverkan kring utbildning, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, viceordförande 2023
Kristina Lämås, universitetslektor i omvårdnad
Ulla Nygren, universitetslektor i arbetsterapi
Sofia Erelund, universitetsadjunkt, klinisk mikrobiologi
Veronica Lindberg, universitetslektor i logopedi

Utsedda av Region Västerbotten

Carina Olovsson, enhetschef för utbildning och kunskapsutveckling/VFU-strateg, FoU-staben, ordförande 2023
Sofia Wikberg, VFU-handläggare, enheten för utbildning och kunskapsutveckling
Ewelina Ogenblad, HR-strateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kristoffer Forsgren, Biträdande verksamhetschef, NHH-centrum
Maria Sehlin, yrkesutvecklare i fysioterapi, enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Adjungerade

Monica Wahlström, Strateg Hälsa och Social Välfärd, Region Västerbotten
Nils Eriksson, utbildningssamordnare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Bölenius, professionsutvecklare i omvårdnad
Linda Wahlqvist, VFU-strateg, Medicinska fakulteten

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
John Olsson

Suppleant
Gabriel Norin

Sekreterare 2023

Sofia Wikberg

Sammanträdesdatum

2023

8/6, kl. 10:00-11:30
13/9, kl. 13:00-14:30
9/10, kl. 09:00-10:30
17/11 kl. 10-11.30
5/12, kl. 13:00-14:30

 

Linda Wahlqvist
2022-12-14