Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är rektor vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande rektor vid Lärarhögskolan. Tre av ledamöterna ska vara dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Tre ska vara lärare vid Umeå universitet, två ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna.

Mandatperiod 2023-01-01 - 2026-12-31

Ordförande
Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan

Vice ordförande
Anna Lindqvist, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan

Lärarrepresentanter
Torbjörn Lindmark, universitetslektor, Pedagogiska institutionen
Tomas Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD),
Niclas Lindström, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Lärarrepresentanternas gruppsuppleant
Annika Manni, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Externa representanter
Staffan Åkerlund, Verksamhetscontroller, Skellefteå kommun
Carolina Clarin, förstelärare, Dragonskolan, Umeå kommun

Representanter för fakulteterna
Marlene Johansson Falck, prodekan, Humanistisk fakultet.
Ann-Louise Silfver, vicedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
Karolina Broman, vicedekan, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Studentrepresentanter

Elsa Göthlin (ordf. UmPe)
Michelle Schwark (vice ordf. umpe)
Felix Köhler (utbildningsbevakare Umeå studentkår)
Ordinarie- Josefin Ånger, doktorand, pedagogiska institutionenSuppleant- Leyli Afsahi, estetiska

Studentrepresentanternas gruppsuppleant
Frida Grimm, doktorand

Övriga närvarande

Ola J Lindberg, bitr föreståndare Lärarhögskolan
Malin Larsson, kanslichef Lärarhögskolan
Anna Behndig, controller och biträdande kanslichef, Lärarhögskolan
Emma Thurén, ekonomisamordnare Lärarhögskolan

Protokoll från styrelsen

KONTAKTPERSONER

Styrelsens sekreterare
Emma Thurén
emma.thuren@umu.se
090-786 55 37

Styrelsens ordförande
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

MÖTESDATUM

2023

Måndag 13/2 kl 13-16
Måndag 17/4, kl 13-16
Torsdag 8/6, kl 9-12
Tisdag 12/9, kl 9-12
Torsdag 19/10, kl 9-12
Tisdag 5/12, kl 9-12

Marie Oskarsson
2023-12-06