Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är rektor vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande rektor vid Lärarhögskolan. Tre av ledamöterna ska vara dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Tre ska vara lärare vid Umeå universitet, två ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna. Mandatperiod 2019-01-01--2022-12-31

Ordförande

Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan

Vice ordförande
Anna Lindqvist, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan

Lärarrepresentanter
Torulf Palm, professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD),
Niclas Lindström, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier,
Katarina Kärnebro, universitetslektor, Pedagogiska institutionen

Lärarrepresentanternas gruppsuppleant
Torbjörn Lindmark, universitetslektor, Pedagogiska institutionen

Externa representanter
Staffan Åkerlund, Verksamhetscontroller
Åsa Forsberg, förstelärare, Dragonskolan, Umeå kommun

Representanter för fakulteterna
Marlene Johansson Falck, prodekan, Humanistisk fakultet.
Ann-Louise Silfver, vicedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
Sara Sjöstedt de Luna, prodekan, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Studentrepresentanter

Joanna Elg, studentombud UmPe
Michelle Schwark, ordförande UmPe
Ordinarie- Josefin Ånger, doktorand, pedagogiska institutionen
Suppleant- Martin Holmgren, doktorand, pedagogiska institutionen

Studentrepresentanternas gruppsuppleant
Frida Grimm, doktorand

Övriga närvarande

Ola J Lindberg, bitr föreståndare Lärarhögskolan
Boa Drammeh, kanslichef Lärarhögskolan
Anna Nordström, controller Lärarhögskolan
Emma Thurén, ekonomisamordnare Lärarhögskolan

Protokoll från styrelsen

KONTAKTPERSONER

Styrelsens sekreterare
Emma Thurén
emma.thuren@umu.se
090-786 55 37

Styrelsens ordförande
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

MÖTESDATUM

2022

Styrelsen träffas kl 9-12
16/2
13/4
7/6
14/9
20/10
7/12

Marie Oskarsson
2022-08-17