Meriterade och excellenta lärare

Här finns en sammanställning över de lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som har utsetts till meriterade och excellenta lärare.

2021

Meriterade lärare:

Åsa Berglund, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Stefan Johansson, lektor, Institutionen för datavetenskap
Krister Wiklund, lektor, Institutionen för fysik

Excellenta lärare:

Anna Ida Säfström, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

2020

Meriterade lärare:

Teresa Frisan, professor, Institutionen för molekylärbiologi
Charlotta Vingsle, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

2019

Meriterade lärare:
David Cohen, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Mathias Norqvist, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Oleg Popov, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

2018:

Meriterade lärare:
Christian Bigler, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Gunnar Sjöberg, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik
Lena Palmquist, adjunkt, Institutionen för datavetenskap
Marie Nordström, lektor, Institutionen för datavetenskap
Markus Broström, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
André Ohlin, lektor, Kemiska institutionen

Excellenta lärare:
Maria Hamrin, lektor, Institutionen för fysik

2017:

Meriterade lärare:
Robert Eklund, lektor, Tillämpad fysik och elektronik
Annika Moström, lektor, Tillämpad fysik och elektronik
Jan Larsson, professor, Molekylärbiologi

Excellenta lärare:
Karolina Broman, lektor, Naturvetenskapernas och matematikens
didaktik

2016:

Meriterade lärare:
Ewa Bergqvist, lektor, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Karolina Broman, lektor, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Karin Fahlqvist, adjunkt, tillämpad fysik och elektronik
Maria Hamrin, lektor, fysik
Lisa Hed, lektor, matematik och matematisk statistik
Robert Johansson, lektor, matematik och matematisk statistik
Lili-Ann Kling Sackerud, lektor, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Åsa Nilsson Lindgren, lektor, kemi
Patrik Norqvist, lektor, fysik
Staffan Schedin, lektor, tillämpad fysik och elektronik
Magnus Österholm, forskare, naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Excellenta lärare:
Stefan Berglund, adjunkt, tillämpad fysik och elektronik
Per Kvarnbrink, lektor, tillämpad fysik och elektronik
Thomas Mejtoft, lektor, tillämpad fysik och elektronik
Rolf Zale, lektor, ekologi, miljö och geovetenskap
Lars-Daniel Öhman, lektor, matematik och matematisk statistik

2015:

Meriterade lärare:
Stefan Berglund, adjunkt, tillämpad fysik och elektronik
Åke Brännström, lektor, matematik och matematisk statistik
Thomas Degn, lektor, Designhögskolan
Maria Göransdotter, adjunkt, Designhögskolan
Thomas Mejtoft, lektor, tillämpad fysik och elektronik
Rolf Zale, lektor, ekologi, miljö och geovetenskap
Lars-Daniel Öhman, lektor, matematik och matematisk statistik

Excellenta lärare:
Peter Anton, lektor, matematik och matematisk statistik
Agneta Bränberg, lektor, tillämpad fysik och elektronik
Bent Christensen, lektor, ekologi, miljö och geovetenskap
Fredrik Georgsson, lektor, datavetenskap
Dan Johnels, professor, kemi

2014:

Meriterade lärare:
Pedher Johansson, lektor, datavetenskap

Excellenta lärare:
Ulf Holmgren, lektor, tillämpad fysik och elektronik

Anna-Lena Lindskog
2021-08-18