Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid, för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Kristina Lejon, prodekan, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Marie Bixo
Anders Eklund
Åsa Hörnsten
Maria Nilsson
André Nyberg
Ulrich von Pawel-Rammingen

Gruppsuppleant

1. Malin Brundin
2. Anders Behndig
3. Estelle Naumburg

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Ulrica Bergström

Suppleant extern ledamot
Göran Larsson

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Modar Alhamdan
Johanne Mella
Tommy Lidström

Suppleanter
Tine Riklund
Emma Johansson
Annika Breidenstein

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2021

22 september
13 oktober
26 oktober
23 november

Tid: 13-17
Lokal: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2021-09-10