Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid, för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Kristina Lejon, prodekan, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Marie Bixo
Anders Eklund
Åsa Hörnsten
Maria Nilsson
André Nyberg
Ulrich von Pawel-Rammingen

Gruppsuppleant

1. Malin Brundin
2. Anders Behndig
3. Estelle Naumburg

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Ulrica Bergström

Suppleant extern ledamot
Göran Larsson

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Modar Alhamdan
Johanne Mella
Tommy Lidström

Suppleanter
Tine Riklund
Emma Johansson
Annika Breidenstein

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2022
8 februari
8 mars
6 april
10 maj
16 juni, kl. 8-20

23 augusti
22 september
11 oktober
25 oktober
22 november, kl. 13-15 (prel: möte med prefekter kl. 15-20)
14 december

Tid: 13-17
Lokal: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Protokoll

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2021-09-10