Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid, för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Kristina Lejon, prodekan, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Marie Bixo
Anders Eklund
Åsa Hörnsten
Maria Nilsson
André Nyberg
Anders Behndig

Gruppsuppleant

1. Malin Brundin
2. Estelle Naumburg

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Ulrica Bergström

Suppleant extern ledamot
Göran Larsson

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Maja Petersson
Hanna Blåhed
John Olsson

Suppleanter
Jenny Giaever
Ester Meijer
Annika Breidenstein

Sekreterare

Petra Norqvist

Sammanträdestider

2023
7 februari
16 mars
4 april
16 maj
15 juni

30 augusti
21 september
10 oktober
24 oktober
20 november
12 december

Tid: 13-17
Lokal: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Protokoll

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2023-05-02