Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid, för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, dekan, ordförande
Professor Kristina Lejon, prodekan, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Anders Behndig, professor i oftalmiatrik
Anders Eklund, professor i medicinsk teknik
André Nyberg, universitetslektor i fysioterapi
Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap
Marie Bixo, professor i obstetrik och gynekologi
Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad

Gruppsuppleant

1. Malin Brundin, universitetslektor i endodonti
2. Estelle Naumburg, universitetslektori i pediatrik

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Ulrica Bergström

Suppleant extern ledamot
Göran Larsson

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Kimia Shafa
Hanna Blåhed
Benjamin Blecher

Suppleanter
Ebba Ekholm
Sandra Lehtonen
Stina Kallerhult-Hermansson

Sekreterare

Petra Norqvist, biträdande kanslichef

Sammanträdestider

2024
6 februari
11 mars
9 april
14 maj
11 juni

5 september
2 oktober
28 oktober
12 december

Tid: 13-17

Protokoll

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2023-11-22