Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid, för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Kristina Lejon, prodekan, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Marie Bixo
Anders Eklund
Åsa Hörnsten
Maria Nilsson
André Nyberg
Anders Behndig

Gruppsuppleant

1. Malin Brundin
2. Estelle Naumburg

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Ulrica Bergström

Suppleant extern ledamot
Göran Larsson

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Nemrut Karatas
Hanna Blåhed
Benjamin Blecher

Suppleanter
Ebba Ekholm
Sandra Lehtonen
Stina Kallerhult-Hermansson

Sekreterare

Petra Norqvist

Sammanträdestider

2023
30 augusti
21 september
10 oktober
24 oktober
20 november
12 december

2024

6 februari
11 mars
9 april
14 maj
11 juni

5 september
2 oktober
28 oktober
12 december

Tid: 13-17

Protokoll

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2023-09-07