Elektorsförsamling

Medicinska fakultetens ordinarie elektorer och suppleanter i Umeå universitets elektorsförsamling 2022-2026.

Lena Åminne
2023-12-04