Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation.

Vi ansvarar för:

  • gemensamt bokningsbara undervisningslokaler och mötesrum
  • lokalvård
  • post- och godshantering
  • Umu-kort
  • service och stöd i lokalerna
  • tentamensservice
  • tryckeritjänster

Vi erbjuder även tjänster som till exempel laboratoriedisk och pentrytjänst.

Via Infocenter tar vi emot allmänna frågor till Umeå universitet. Här kan anställda, studenter och besökare även få information och hjälp med praktiska ärenden.

Organisation

Universitetsservice är indelat i sex områden med en ansvarig chef per område. Områdeschefen är ansvarig för alla Universitetsservice tjänster inom sitt område. Vi har också området ledning och stöd.

Område mitt

I område mitt ingår: Förvaltningshuset, Universitetsledningshuset, Kunskapens hus samt Konstnärligt Campus.

FM-chef är Magnus Eriksson.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område norr

I område norr ingår: Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset och Universitetsbiblioteket.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område söder

I område söder ingår: Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Norra Beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset och Universum.

Områdeschef är Åsa Nilsson.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område väster

I område väster ingår: Biologihuset, Elektronmikroskophuset, Fysikhuset, KBC-huset, Norrbyn och UCCB.

Områdeschef är Delvin Salih.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område öster

I område öster ingår: MIT-huset, Naturvetarhuset och Teknikhuset.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Infocenter

Finns i Universumhuset.

Områdeschef är Anna Edholm Pohjanen

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Universitetsservice ledning

Enhetschef är Joakim Hallstig.

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Universitetsservice stöd

Administrativ chef är Anette Holmqvist.

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Kontakt

Universitetsservice ledning och stöd finns på plan 2, östra flygeln i Förvaltningshuset.

Hitta hit: Karta
Medarbetare: Personalkatalogen
Enhetschef: Joakim Hallstig

Frida Fjellström
2023-12-27