Pedagogiska utnämningar

Här finns information om Umeå universitets system för pedagogisk meritering, pedagogiska pristagare, samt fakultetens meriterade och excellenta lärare.

Regler, riktlinjer och handläggningsordningar framtagna av fakulteten finner du här: Regler, riktlinjer och handläggningsordningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Under fliken Kvalitetssystem för utbildning framgår hur de är integrerade i verksamheten.

Universitetsövergripande regler

KONTAKTPERSONER

Utbildningsledare

Anna Sundström

Eva Stoianov
2022-09-07