Lärardagen

Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerar årligen en utbildningsdag riktad i första hand till lärare verksamma vid fakulteten. Temat varierar men tar sin utgångspunkt i en aktuell fråga.

Nedan följer program och presentationer från genomförda lärardagar från 2013.

 

2023

Program

09.00-09.15.   Introduktion
09.15-10.00    Vilka är våra utmaningar?
10.00-10.30    Fika
10.30-11.15    Introduktion till lärande för hållbar utveckling
11.15-12.00    Egna förberedelser inför eftermiddagen
12.00-13.00    Lunch
13.00-13.45    Framtidens utmaningar i arbetslivet
13.45-14.30    Globala målen och arbetslivet
14.30-15.00    Fika
15.00-15.45    Nyckelkompetenser för hållbar utveckling
15.45-16.00    AVslutade reflektioner

Utvärdering

Utvärdering av lärardagen

Resurser

Bilder från presentationer

Vilka är våra utmaningar?
Lärande för hållbar utveckling i högre utbildning
Nyckelkompetenser

Videopresentationer

Vilka är våra utmaningar? (33.28)
Lärande för hållbar utveckling i högre utbildning (20:10)

Nyckelkompetenser

Formulär nyckelkompetenser (svenska)
Formulär nyckelkompetenser (engelska)
Brundiers m.fl. Key competencies in sustainability in higher education. Sustainability Science (2021) 16:13-29

Globala målen

www.globalamalen.se

www.globalgoals.org

SDG Learning Objectives (UNESCO)

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times (34:09)

Tips om Pod

P3 Dystopia - en pod om samtida ödesfrågor

Tips om kurs

Att utbilda för hållbar utveckling

Tips om konferens

Teachers`DYI Conference on ESD

Tips om verktyg för undervisning

Panorama - Verktyg för att visualisera möjliga åtgärder mot klimatförändringar

2022

Tema för Lärardagen 2022 var "Online, Campus eller hybrid – det är frågan?"

Coronapandemin har inneburit att universitet snabbt fått ställa om sin undervisning till att bli helt eller delvis digital för att tillmötesgå gällande restriktioner. Erfarenheter från pandemin pekar mot att digitala undervisningsformer kommer att bestå och universitetens post-corona undervisning spås ligga i flexibla och blandade undervisningsformer där det digitala kombineras med fysiska möten.

Nu när universiteten står inför en återgång till campus står det klart att hybrida lärmiljöer kommer att stå I fokus och detta visar sig inte minst vid Umeå universitet där en riktad satsning på hybrida lärmiljöer beslutats om. Men vad kommer det att innebära för vår undervisning och vilka krav ställer det på oss som lärare och våra studenter?

Se program Lärardagen 2022

2021

Temat för 2021 års Lärardag var "Att bilda och utbilda för livet – universitetets roll i det livslånga lärandet"

På förmiddagen pratade Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria om universitetens roll i det livslånga lärandet, och Nina Forssblad, professionsanalytiker på fackförbundet Akavia berättade om vilka behov yrkesaktiva akademiker har av fortbildning och hur universiteten kan bidra till detta. Efter lunch arrangerade Umeå Studentkår en workshop där deltagarna fick utmana sina föreställningar om vem den typiska studenten vid Samfak är. Dagen avslutades med ett panelsamtal om universitetets roll i det livslånga lärandet.

2019

Temat för 2019 års lärardag var "Vem planerar vi våra utbildningar för?"

Tillsammans med Anne-Charlotte Ek, högskolepedagogisk utvecklare vid Malmö universitet, diskuterade deltagarna akademins värden, delaktighet och kommunikation i utbildning.

PP-presentation från Lärardagen 2019 (A-C Ek)

Program Lärardagen 2019: "Vem planerar vi våra utbildningar för?"

2018

Temat för Lärardagen 2018 var "Demokrati på allvar – men hur då?"

Att all högre utbildning ska bedrivas utifrån demokratiska principer skriver nog de flesta under på. Men vad innebär detta? Är det en medborgerlig rättighet att få en akademisk examen? Och finns det några problem med en demokratisering av högre utbildning?

Idéhistorikern Lena Berggren guidade deltagarna genom den angelägna diskussionen om demokratisering av högre utbildning. Teman som berördes var bland andra: Makt och (vita) privilegier inom högskolan. Intersektionalitet i praktiken. Identitetspolitik och trygga rum – bra eller dåligt? Demokratiskt studentinflytande – samverkan eller vetorätt?

Program Lärardagen 2018: "Demokrati på allvar – men hur då?"

2017

Temat för Lärardagen 2017 var "Mellan Malå och Singapore – Visioner och strategier för samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet"

Deltagarna tog del av internationella utbildningstrender och diskuterade kvalitet, strategier och regionalt engagemang i utbildning.

Program Lärardagen 2017: "Mellan Malå och Singapore – Visioner och strategier för samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet

2016

Lärardagen 2016 hade temat "Utmanande undervisningssituationer"

Deltagarna fick diskutera normer, attityder och förväntningar bland studenter, och lära sig mer om juridiska förutsättningar i undervisningssituationen. Studentcentrum berättade om tillgänglighetsanpassningen vid Umeå universitet och dagen avslutades med workshops.

Program Lärardagen 2016: "Utmanande undervisningssituationer"

 

2015

2015 hade Lärardagen temat "Att undervisa i studerandeaktiva miljöer – med begränsade resurser"

Deltagarna fick ta del av en omvärldsspaning och se studerandeaktiva miljöer runt om i världen. De fick också fick veta med om hur ökad pedagogisk kompetens kan effektivisera lärarinsatsen. Dagen avslutades med workshops.

Program Lärardagen 2015: Att undervisa i studerandeaktiva miljöer – med begränsade resurser

 

2014

2014 hade Lärardagen temat "Det goda examensarbetet"

Deltagarna fick ta del av goda exempel från Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Institutionen för kostvetenskap och Institutionen för informatik. Man fick också inblick hur man jobbar med kvalitet och examensarbeten vid Psykologprogrammet, Linköpings universitet, och en representant från SUHF berättade om deras ställningstagande i frågan om ett nationellt kvalitetssystem för högre utbildning.

Program Lärardagen 2014: Det goda examensarbetet

 

2013

2013 hade Lärardagen temat "Utvärdering för utveckling"

Deltagarna fick ta del av aktuella utbildningsfrågor, och man fick veta mer om samfaks modell för kurs- och programutvärdering.

Program Lärardagen 2013: Utvärdering för utveckling
 

2012

2012 års Lärardag hade temat "Arbetslivsanknytning i våra utbildningar"

Deltagarna fick veta mer om fakultetens samverkansarbete och hur ENS kan stötta. De fick också lära sig om arbetsmarknadens syn på kompetensbehov. Representanter från fyra enheter vid fakulteten delade med sig av goda exempel av samverkan och arbetslivsanknytning.

Program Lärardagen 2012: Arbetslivsanknytning i våra utbildningar

 

 

KONTAKTPERSON

 Marie Olsson

Telefon:090-786 55 32
E-post:marie.olsson@umu.se

Eva Stoianov
2023-09-28