Forskningskommitté

J Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen (ordförande)
Lars Samuelsson, Inst. för idé- och samhällsstudier
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik
Karolina Broman, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Henrik Åström-Elmersjö, Pedagogiska institutionen
Helene Ärlestig, Inst. för statsvetenskap

Protokoll från forskningskommittéen

Marie Oskarsson
2022-01-21