Forskningskommitté

Forskningskommitténs ansvar redogörs för i Lärarhögskolans arbetsordning.

J Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen (ordförande)

Alex Örtegren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Henrik Åström-Elmersjö, Pedagogiska institutionen
Helene Ärlestig, Institutionen för statsvetenskap
Karolina Broman, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars Samuelsson, Inst. för idé- och samhällsstudier
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Suppleant:
Hampus Forsman, Institutionen för geografi

Kontaktpersoner:
Carina Rönnqvist, forskningssamordnare
Eva Lindgren, biträdande föreståndare

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre protokoll från forskningskommittéen

Marie Oskarsson
2022-06-13