Forskningskommitté

Christina Ottander (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Oleg Popov, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mikael Winberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Henrik Åström-Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Helene Ärlestig Statsvetenskapliga institutionen, centrum för skolledarutveckling
Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen
Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
Alex Örtegren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Suppleant:
Hampus Forsman, institutionen för geografi

Protokoll från forskningskommittéen

Marie Oskarsson
2021-08-25