Forskningskommitté

Forskningskommitténs ansvar redogörs för i Lärarhögskolans arbetsordning.

Björn Norlin, Pedagogiska institutionen
Henrik Åström-Elmersjö, Inst. för idé- och samhällsstudier
Helene Ärlestig, Institutionen för statsvetenskap
Ida Johansson, Sociologiska institutionen
Mikael Winberg, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars Samuelsson, Inst. för idé- och samhällsstudier
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Suppleant:
Paulette van der Voet, Institutionen för språkstudier

Kontaktpersoner:
Carina Rönnqvist, forskningssamordnare
Ola J Lindberg, biträdande föreståndare

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre protokoll från forskningskommittén

Marie Oskarsson
2024-01-30