Vision och värdegrund

Vision för Umeå universitet och Värdegrund för Umeå universitet sätter grunden för hur vi vill vara, mot varandra och i jämförelse med omvärlden, och vart vi vill – i vilken riktning vi ska gå i framtiden.

Vision för Umeå universitet

Visionen anger riktning, den talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden, och den är formulerad i tre övergripande utvecklingsområden

  • Umeå universitet tar framtidsansvar
  • Kunskapsutveckling i samspel
  • Konkurrenskraft och stolthet

Utvecklingsområdena beskriver det ansvar som Umeå universitet vill ta för samhälleliga utmaningar, hur vi vill fortsätta utveckla forskning och utbildning, och hur vi vill positionera oss i världen och stärka vår förmåga att attrahera studenter, medarbetare, samarbetspartner och finansiärer.

Visionen vänder sig i första hand till universitetets medarbetare och studenter och ska ligga till grund för all verksamhetsplanering. Den gäller så länge den upplevs som meningsfull och tjänar som en vägvisare när verksamheten ska göra sina val och prioriteringar. Inom ramen för visionen kan vägvalen se olika ut för olika delar av verksamheten beroende på förutsättningar och behov.

Visionen beslutades av Universitetsstyrelsen den 3 april 2019 och ersätter Vision 2020.

Läs Vision för Umeå universitet

Värdegrund vid Umeå universitet

Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid Umeå universitet. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrundsprojektet som bedrivits 2017–2019 har bland annat tagit fram en bok och fyra filmer med dilemman i vardagen som bygger på exempel från medarbetare vid hela universitetet. Materialet kan användas som arbetsmaterial för diskussioner på institutioner och enheter och finns på både engelska och svenska.

Läs mer om värdegrunden

Anna Lawrence
2021-05-19