Personalfrågor

Dokument och mallar avseende anställningar vid Humanistiska fakulteten

Nedan finns dokument och mallar som berör olika former av personalärenden vid humanistiska fakulteten. Rubrikerna visar vilken typ av ärende respektive dokument eller mall omfattar. Dokumenten och mallarna uppdateras kontinuerligt.

Vid frågor, se kontaktuppgifter till fakultetens HR-specialister, webbsidans högerspalt. För övriga universitetsövergripande personalärenden, se Anställning i navigeringslisten ovan. För fördjupad information, se Stöd och service och Regler och riktlinjer, även det rubriker i navigeringslisten ovan.

Läraranställningar

I Umeå universitets Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet beskrivs bland annat universitetslektorers möjlighet att prövas för befordran till professor.

Handläggningsordning för befordran till professor

Procedures for promotion to professor at the Faculty of Arts and Humanities

Kriterier för befordran till professor vid humanistisk fakultet

Criteria for promotion to professor at the Faculty of Arts and Humanities

Handläggningsordning vid anställning av universitetslektorer

Handläggningsordning för befodran från adjunkt till lektor

Procedures for promotion from lecturer to associate professor at the Faculty of Arts and Humanities

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran (annonser publicerade from 240129)

Guidelines for applications for employment and promotion at Umeå University´s faculty of Arts and Humanities (ads published from 240129)

Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran (annonser publicerade mellan 190923-240128)

Guidelines for applications for employment and promotion at Umeå University´s faculty of Arts (ads published between 190923-240128)

Anvisning vid ansökan om docentur och bedömning av docentansökan (230925)

Guidelines and assessment criteria for docentship applications (230925) 

Mall rekryteringsanhållan för lärare – med underskrift av dekan

Mall rekryteringsprövning för lärare – med underskrift av prodekan

 

Instruktioner, checklistor och mallar

Flödesschema för anställningsärenden – Humfak 220328
Instruktion för avslut av utlyst anställning
Mall yttrande förslag till beslut om anställning – 201005
Mall tillsättningsbeslut – lärare
Mall tillsättningsbeslut – TA-personal
Mentorskap för nya chefer vid Humanistisk
fakultet

Kontaktinformation

Carina Eurenius-Lindberg,
HR-specialist
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 52 82
carina.eurenius-lindberg@umu.se

Besöksadress:

Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

KONTAKTINFORMATION

Ieva Eriksson,
HR-specialist
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 65 99
ieva.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2024-01-30