Studierektorer, examinatorer och biträdande examinatorer

Forskar-
utbildnings-
ämne

Studie-
rektor

Examinator

Biträdande examinator

Beräkningsvetenskap inr biologi Leszek Kleczkowski Leszek Kleczkowski Markus Schmid
Beräkningsvetenskap inr biologi/ekologi Ryan Sponseller Sebastian Diehl Göran Englund
Beräkningsvetenskap inr datavetenskap Frank Drewes Frank Drewes Thomas Hellström
Beräkningsvetenskap inr fysik Ludvig Lizana Gert Brodin Ove Andersson
Beräkningsvetenskap inr kemi Anna Linusson Jonsson Anna Linusson Jonsson Erik Björn
Beräkningsvetenskap inr matematik och matematisk statistik Jun Yu Mats G Larsson Åke Brännström, Patrik Rydén, Jun Yu
Datavetenskap Frank Drewes Frank Drewes Thomas Hellström
Ekologi Ryan Sponseller Sebastian Diehl Agneta Andersson, Christer Nilsson, Göran Englund, Richard Bindler, Xiao-Ru Wang
Industridesign Brendon Clark Johan Redström Erik Stolterman
Miljövetenskap Ryan Sponseller Sebastian Diehl Richard Bindler, Jan Karlsson
Naturgeografi Ryan Sponseller Sebastian Diehl Agneta Andersson, Richard Bindler, Göran Englund, Jan Karlsson
Energiteknik Britt Andersson Rainer Backman Thomas Olofsson
Tillämpad fysik Britt Andersson Rainer Backman Thomas Olofsson
Tillämpad elektronik Britt Andersson Rainer Backman Thomas Olofsson
Experimentell fysik Ludvig Lizana Ove Andersson Gert Brodin
Teoretisk fysik Ludvig Lizana Gert Brodin Ove Andersson
Kemi Anna Linusson Jonsson Anna Linusson Jonsson Erik Björn
Matematik Jun Yu Åke Brännström Mats G Larson
Matematisk statistik Jun Yu Jun Yu Patrik Rydén,
Sara Sjöstedt de Luna
Pedagogiskt arbete Tomas Bergqvist Christina Ottander Torulf Palm
Ämnesdidaktik Tomas Bergqvist Christina Ottander Torulf Palm
Molekylärbiologi Ulrich von Pawel-Rammingen Victoria Shingler Anders Byström
Växtbiologi Leszek Kleczkowski Leszek Kleczkowski Markus Schmid
Frankie Ekerholm
2021-09-16