PRL

Programrådet för läkarprogrammet, PRL.

PRL ansvarar förutom för läkarprogrammet, även för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för läkare (KUL).

Ledamöter

David Lindquist (ordförande) Institutionen för klinisk vetenskap
Åsa Gylfe (vice ordförande) Institutionen för klinisk mikrobiologi
Maria Sandström (vice ordförande) Institutionen för strålningsvetenskaper
Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap
Jonathan Gilthorpe, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Pontus Karling, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Christina Ljungberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Ulrika Pettersson Kymmer, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Jacob Walldén, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Eva Westman, Institutionen för klinisk vetenskap

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Ronja Palmblad
Whilma Årebäck

Suppleanter
Bodil Granholm
Ylva Beland
Natanael Halldorf

Utsedd av Norra sjukvårdsregionen

Ellinor Bergdahl, Region Västerbotten

Suppleant
Cecilia Johansson

Handläggare

Elin Enqvist, områdeschef, Kansliet för medicin

Sammanträdestider

2023

5/9, kl. 13:00-16:00
3/10, kl. 09:00-12:00
6/11, kl. 13:00-16:00
5/12, kl. 13:00-16:00

Lokal: VIP-rummet 9tr

Protokoll

Lena Åminne
2023-10-25