PRL

Programrådet för läkarprogrammet, PRL. Ansvarar även för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för läkare.

Ledamöter

Bengt Johansson, ordförande, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Åsa Gylfe, institutionen för klinisk mikrobiologi
Magnus Hultin, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Pontus Karling, vice ordf, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Maria Sandström, institutionen för strålningsvetenskap
Christina Ljungberg, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Martin Fahlström, institutionen för klinisk vetenskap
Estelle Naumburg, institutionen för klinisk vetenskap
Anders Hofer, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Ulrika Pettersson Kymmer, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Monica Holmberg, institutionen för medicinsk biovetenskap

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Malin Mickelsson
Linn Enroth

Suppleanter
Philippos Tsiaklides
Jens Ingvarsson

Utsedd av landstingen i norra regionen

Clas Ahlm, Region Västerbotten

Birgit Edman, Region Västerbotten

Sekreterare

Peter Forsgren

Sammanträdestider

2021

24 augusti
28 september
2 november
7 december

Tid: 13-16

Lokal: VIP-rummet 9tr

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-15