PRL

Programrådet för läkarprogrammet, PRL. Ansvarar även för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för läkare.

Ledamöter

Kristina Lejon, tf ordförande, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Åsa Gylfe, vice ordförande, institutionen för klinisk mikrobiologi
Magnus Hultin, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Pontus Karling, vice ordf, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Christina Ljungberg, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Ulrika Pettersson Kymmer, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Martin Fahlström, institutionen för klinisk vetenskap
Anders Hofer, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Eva Westman, Institutionen för klinisk vetenskap
Jonathan Gilthorpe, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Philippos Tsiaklides
Elina Panbehchi

Suppleanter
Bodil Granholm
Ylva Beland

Utsedd av landstingen i norra regionen

Anna Hedlund, Region Västerbotten

Suppleant
Carina Olovsson, Region Västerbotten

Sekreterare

Linda Wahlqvist

Sammanträdestider

Hösten 2022
6/12, kl. 13.00-16.00

Våren 2023
23/1, kl. 09.00-12.00

Lokal: VIP-rummet 9tr

Protokoll

Lena Åminne
2022-11-02