Lärarhögskolans pedagogiska pris

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare. Priset är på 30 000 kr.

Lärarhögskolans pedagogiska pris

2023 Anders Steinvall

2022 Carolina Clarin

2021 Jonas Wikström

2020 Arbetslaget Hem- och konsumentkunskap: Linda Berggren, Helen Klingede-Wallin, Hedda Landfors och Cecilia Lindblom.

2019 Torbjörn Lindmark

2018 Karyn Sandström

2017 Karolina Broman

2016 Helena Eckeskog

2015 Olof Johansson

2014 Karin Söderborg

2013 Catarina Rudälv

2012 Monica Diehl

Umeå School of Education

2011 Anna Lindqvist

2010 Gunmarie Johnsson

2009 Anders Berg, Karolina Broman, Rolf Engh, Astrid Hallman, Annika Kjellsson Lind, Helena Näs, Helge Samberg, Erik Sturesson, Krister Ödmark

Fakulteten för lärarutbildning

2008 Niklas Eklund

2007 Nils Sandén

2006 Åsa Forsberg

2005 Ingela Valfridsson och Anita Malmqvist

2004 Martin Hårdstedt

Information om pristagarna finns i högtidsskrifterna.

Marie Oskarsson
2023-12-04