Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan. Samarbetsytan HR Medfak med tillhörande dokument och underlag är nu flyttad till Teamsytan HR Medicinska fakulteteten.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Stöd personalfrågor och läraranställningar

Ylva Hagervall
Samhällsmedicin och rehabilitering
Enheten för biobanksforskning (arbetsenhet)
UCCB/Speciallaboratoriet (arbetsenhet)
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) (arbetsenhet)

Hanna Nilsson
Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin
Medicinsk biovetenskap
Klinisk vetenskap

Elin Sonning
Medicinsk kemi och biofysik
Molekylärbiologi
MIMS (institut)

Lisa Berg
Klinisk mikrobiologi
Integrativ medicinsk biologi
Epidemiologi och global hälsa

Elin Enqvist
Kansliet för medicin

Jenny Bagglund
Omvårdnad
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap

 

 

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
jenny.bagglund@umu.se
090-7865417

Ylva Hagervall
ylva.hagervall@umu.se
090-7867794

Jannike Hurenkamp
jannike.hurenkamp@umu.se
090-7865193

Hanna Nilsson
hanna.nilsson@umu.se
090-7867768

Elin Sonning
elin.sonning@umu.se
090-786 5252

Lisa Berg
lisa.berg@umu.se
090-090-786 6446

Elin Enqvist
elin.enqvist@umu.se
090-786 6770

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
madeleine.lindmark@umu.se
090-7865588

Funktionsbrevlåda ADN
adn.medfak@umu.se

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
olle.nygren@umu.se
090-7865483

Lena Åminne
2022-01-11