Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan. Samarbetsytan HR Medfak med tillhörande dokument och underlag är nu flyttad till Teamsytan HR Medicinska fakulteten.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Stöd personalfrågor och läraranställningar

Ylva Hagervall
Samhällsmedicin och rehabilitering
Enheten för biobanksforskning (arbetsenhet)
UCCB/Speciallaboratoriet (arbetsenhet)
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) (arbetsenhet)
Klinisk vetenskap

Elin Sonning
Medicinsk kemi och biofysik
Molekylärbiologi
MIMS (institut)
Medicinsk biovetenskap

Lisa Berg
Klinisk mikrobiologi
Integrativ medicinsk biologi
Epidemiologi och global hälsa
Folkhälsa och klinisk medicin

Jenny Bagglund
Omvårdnad
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Strålningsvetenskaper

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
jenny.bagglund@umu.se
090-7865417

Ylva Hagervall
ylva.hagervall@umu.se
090-7867794

Elin Sonning
elin.sonning@umu.se
090-786 5252

Lisa Berg
lisa.berg@umu.se
090-786 6446

Johan Daunfeldt
johan.daunfeldt@umu.se
090-786 89 65

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
madeleine.lindmark@umu.se
090-7865588

Funktionsbrevlåda ADN
adn.medfak@umu.se

Lena Åminne
2022-10-04