Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan. Samarbetsytan HR Medfak med tillhörande dokument och underlag är nu flyttad till Teamsytan HR Medicinska fakulteteten.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Stöd personalfrågor och läraranställningar

Ylva Hagervall
Samhällsmedicin och rehabilitering,
Klinisk vetenskap
Enheten för biobanksforskning (arbetsenhet)
UCCB/Speciallaboratoriet (arbetsenhet)
UCMM (arbetsenhet)

Jannike Hurenkamp
Integrativ medicinsk biologi

Jenny Bagglund
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Omvårdnad

Hanna Nilsson
Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin
Medicinsk biovetenskap

Lisa Berg (Elin Sonning, FL)
Medicinsk kemi och biofysik
Epidemiologi och global hälsa
Klinisk mikrobiologi
Molekylärbiologi
MIMS (institut)

Elin Enqvist
Kansliet för medicin

 

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
090-7865417

Ylva Hagervall
090-7867794

Jannike Hurenkamp
090-7865193

Hanna Nilsson
090-7867768

Elin Sonning (Föräldraledig från 201223)
090-786 5252

Lisa Berg (vikarie för Elin Sonning)
090-090-786 6446

Elin Enqvist
090-786 6770

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
090-7865588

Emma Akgöz
090-786 91 95

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
090-7865483

Kontakt

Funktionsbrevlåda
adn.medfak@umu.se

Lena Åminne
2021-06-02