Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan. Samarbetsytan HR Medfak med tillhörande dokument och underlag är nu flyttad till Teamsytan HR Medicinska fakulteten.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Stöd personalfrågor och läraranställningar

Johan Daunfeldt

Medicinsk biovetenskap
Klinisk vetenskap
Strålningsvetenskaper
Klinisk mikrobiologi
Samhällsmedicin och rehabilitering

Elin Sonning

Medicinsk kemi och biofysik
Molekylärbiologi
MIMS (institut)
UCCB/Speciallaboratoriet

Lisa Berg

Integrativ medicinsk biologi
Epidemiologi och global hälsa
Folkhälsa och klinisk medicin
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Jenny Bagglund

Omvårdnad
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Enheten för Biobanksforskning (EBF)

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
jenny.bagglund@umu.se
090-786 54 17

Elin Sonning
elin.sonning@umu.se
090-786 59 40

Lisa Berg
lisa.berg@umu.se
090-786 6446

Johan Daunfeldt
johan.daunfeldt@umu.se
090-786 89 65

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
madeleine.lindmark@umu.se
090-786 55 88

Funktionsbrevlåda ADN
adn.medfak@umu.se

Lena Åminne
2023-10-02