Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan. Samarbetsytan HR Medfak med tillhörande dokument och underlag är nu flyttad till Teamsytan HR Medicinska fakulteten.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Stöd personalfrågor och läraranställningar

Ylva Hagervall

Samhällsmedicin och rehabilitering
Enheten för biobanksforskning (arbetsenhet)
UCCB/Speciallaboratoriet (arbetsenhet)
Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) (arbetsenhet)

Elin Sonning

Medicinsk kemi och biofysik
Molekylärbiologi
MIMS (institut)

Lisa Berg

Klinisk mikrobiologi
Integrativ medicinsk biologi
Epidemiologi och global hälsa

Jenny Bagglund

Omvårdnad
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap

Johan Daunfeldt

Klinisk vetenskap
Medicinsk biovetenskap
Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
jenny.bagglund@umu.se
090-7865417

Ylva Hagervall
ylva.hagervall@umu.se
090-7867794

Elin Sonning
elin.sonning@umu.se
090-786 5252

Lisa Berg
lisa.berg@umu.se
090-786 6446

Johan Daunfeldt
johan.daunfeldt@umu.se
090-786 89 65

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
madeleine.lindmark@umu.se
090-7865588

Emma Akgöz (biträdande handläggare)
emma.akgoz@umu.se
090-7867230

Funktionsbrevlåda ADN
adn.medfak@umu.se

Lena Åminne
2023-02-01