Strategiska rådet för administration, RADON

RADON arbetar för att stärka kvaliteten inom universitetets administration.

Rådets uppgift är att utgöra ett strategiskt stöd för rektor och universitetsledningen. Rådet ska också ge förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration inom universitetets samtliga organisatoriska nivåer. Vidare samordnar och utvecklar rådet kvalitetsarbetet inom universitetets administration.

Rådet består av

  • universitetsdirektör, ordförande
  • bitr. universitetsdirektör, vice ordförande
  • bitr. förvaltningschefer/universitetsförvaltningens verksamhetsområdeschefer (4/5)
  • kanslichefer vid fakulteterna samt Lärarhögskolan vid Umeå universitet (5)
  • administrativ chef för universitetsbiblioteket
  • universitetsförvaltningens verksamhetscontroller
Sara Rambe
2023-02-09