Strategiska rådet för administration, RADON

RADON arbetar för att stärka kvaliteten inom universitetets administration.

Rådets uppgift är att utgöra ett strategiskt stöd för rektor och universitetsledningen. Rådet ska också ge förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration inom universitetets samtliga organisatoriska nivåer. Vidare samordnar och utvecklar rådet kvalitetsarbetet inom universitetets administration.

Rådet består av

 • • Universitetsdirektör (ordförande)
  • Biträdande universitetsdirektör (vice ordförande)
  • Kanslichef Humanistisk fakultet
  • Kanslichef Medicinsk fakultet
  • Kanslichef Samhällsvetenskaplig fakultet
  • Kanslichef Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
  • Kanslichef Lärarhögskolan
  • Administrativ chef Universitetsbiblioteket
  • Planeringschef
  • Verksamhetscontroller Universitetsförvaltningen

Inplanerade möten

Minnesanteckningar RADON

Sara Rambe
2024-02-20