VFU och praktik

Här hittar du som är universitetslärare information om lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Informationsmaterial

VFU-handbok för lärarstudenter

VFU-handbok för handledare

VFU-handbok för samordnare

Praktikhandbok för SYV-programmet

De ersätter det tidigare stöddokumentet för VFU.

Övningsskoleprojektet

Här hittar du mer information

Studieplansverktyget

Logga in i studieplansverktyget

Marie Oskarsson
2021-08-18