Forskning

Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid hela Umeå universitet genom olika satsningar. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området är ett exempel.

Läs mer om Lärarhögskolans verksamhet inom forskning och forskarutbildning här

Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap

Marie Oskarsson
2022-05-20