Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Ulf Isaksson, vice ordförande
Britt-Marie Stålnacke
Birgitta Olofsson
Paolo Medini
Per Lindqvist
Eva Levring Jäghagen
Stefan Björklund
Stefan Söderberg

Suppleanter
Nasim Sabouri
Oskar Hemmingson
Thorbjörn Holmlund

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Lena Lassinantti

Suppleant
Clara Bergström

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser rekryteringsgrupp och sakkunniga för övriga ADN ärenden.

Ledamöter

Ulf Isaksson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Johanne Mella

Suppleant

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Sammanträdestider

 

ADN

Handlingar
senast
31/8  23/8
20/9  10/9
10/11  1/10
1/11  22/10
22/11  12/11
13/12  3/12

ADN-AU

Handlingar
senast
6/9  27/8
5/10  27/9
25/10  15/10
15/11  11/4
6/12  26/11
Lena Åminne
2021-09-16