Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2021-07-01-2025-06-30.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Ulf Isaksson, vice ordförande
Britt-Marie Stålnacke
Birgitta Olofsson
Paolo Medini
Per Lindqvist
Eva Levring Jäghagen
Stefan Björklund
Stefan Söderberg

Suppleanter
Nasim Sabouri
Oskar Hemmingsson
Thorbjörn Holmlund

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Ella Svender

Suppleant
Gabriel Norin

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser rekryteringsgrupp och sakkunniga för övriga ADN ärenden.

Ledamöter

Ulf Isaksson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Ella Svender

Suppleant
Gabriel Norin

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Sammanträdestider

ADN

Handlingar
senast
VT 2023  
23/1 13/1
13/2 3/2
6/3 24/2
27/3 17/3
17/4 6/4
8/5 28/4
29/5 19/5
19/6 9/6
   

ADN-AU

Handlingar
senast
VT 2023  
17/1 9/1
6/2 27/1
27/2 17/2
20/3 10/3
11/4 3/4
2/5 24/4
22/5 12/5
12/6 2/6
Lena Åminne
2022-12-02