Forskningskommittén

Forskningskommittén handlägger på fakultetsnämndens uppdrag forskningsrelaterade frågor, till exempel fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid. Kommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin.

Ledamöter i Forskningskommittén har utsetts för perioden  vårterminen 2022 till och med höstterminen 2025. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande: Johan Olofsson, ekologi, miljö och geovetenskap

Vice ordförande:
Britt Andersson, tillämpad fysik och elektronik

Ledamöter:
Mattias Alenius, molekylärbiologi
Aleksandra Foltynowicz Matyba, fysik
Jean-Francois Boily, kemi

Studerandeledamöter:
Vakant

 

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som ska behandlas i utskottet bör vara kansliet för teknik och naturvetenskap, att: Robert Johansson tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.

 

Protokoll från Forskningskommitténs sammanträden:

Bilagor kan rekvireras från Robert Johansson, föredragande sekreterare.

2023

2023-04-11

2023-02-28

2023-01-17

2022

2022-12-13

2022-11-22

2022-10-18

2022-10-11

2022-09-13

2022-08-16

2022-06-17

2022-05-17

2022-04-12

2022-03-01

2022-01-12

2021

2021-12-14

2021-11-23

2021-10-15

2021-10-12

2021-09-14

2021-08-23

2021-06-15

2021-05-11

2021-04-08

2021-03-04

2021-02-16

2021-01-19

2020

2020-12-15

2020-11-23

2020-10-22

2020-10-06

2020-09-15

2020-08-25

2020-06-16

2020-05-12

2020-03-31

2020-02-21

2020-01-21

2019

2019-11-26

2019-10-22

2019-10-04

2019-09-16

2019-08-27

2019-06-17

2019-05-15

2019-04-09

2019-02-26

2019-01-29

2018

2018-12-11

2018-11-20

2018-10-24

2018-10-05

2018-09-06

2018-08-28

2018-06-07

2018-05-15

2018-04-10

2018-02-27

2018-01-30

2017

2017-12-05

2017-11-15

2017-10-17

2017-10-03

2017-09-13

2017-08-30

2017-06-01

2017-05-15

2017-04-06

2017-03-02

2107-01-24

2016

2016-12-15

2016-11-22

2016-10-11

2016-10-04

2016-09-20

2016-06-02

2016-04-06

2016-03-02

2016-01-21

2015

2015-12-17

2015-11-19

2015-10-13

2015-10-07

2015-09-15

2015-06-02

2015-04-14

2015-03-10

2015-02-03

2014

2014-12-17

2014-11-25

2014-11-04

2014-10-01

2014-09-17

2014-05-22

2014-04-10

2014-02-25

2014-01-30

2013

2013-11-05

2013-09-26

2013-09-09

2013-06-17

2013-03-22

2013-01-29

2012

2012-11-22

2012-10-18

2012-09-24

2012-04-19

2012-03-13

2012-02-03

2011

2011-12-14

2011-11-25

2011-10-27

2011-09-26

2011-06-17

2011-05-10

2011-03-30

2011-03-01

2011-01-26

2010

2010-12-01

2010-10-29

2010-09-22

2010-06-15

2010-05-20

2010-04-15

2010-03-02

2010-01-19

2009

2009-11-24

2009-10-28

2009-09-29

2009-08-28

2009-06-09

2009-05-12

2009-03-24

2009-02-25

2009-01-27

2008

2008-12-16

2008-11-24

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

2023-04-18