Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ett underorgan till forskningsstrategiska nämnden. Gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Ann Sörlin, ordförande
Åsa Audulv, Institutionen för omvårdnad
Martin Björklund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Lars-Anders Carlson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Sofie Degerman, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Isabel Goicolea, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Johan Holmberg, Institutionen för molekylärbiologi
Paul Kingham, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Anna Lövgren, Institutionen för odontologi
Aleksandra McGrath, Institutionen för klinisk vetenskap
Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Per Wester, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Jonna Wilén, Institutionen för strålningsvetenskaper

Extern ledamot

 

Doktorandrepresentanter

Alexandra Berg, Institutionen för molekylärbiologi
Katharina Tjernström, Institutionen för omvårdnad

Adjungerade

Ludvig Backman, bitr studierektor
Itay Zamir, Future Faculty

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

Höstterminen 2023

12 september, kl 13-16
10 oktober, kl 13-16
7 november, kl 13-16
5 december, kl 13-17

Vårterminen 2024

16 januari, kl 13-16
13 februari, kl 13-16
12 mars, kl 13-16
16 april, kl 13-16
21 maj, kl 13-16

Protokoll

Lena Åminne
2023-09-12