Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ett underorgan till forskningsstrategiska nämnden. Gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Ann Sörlin, ordförande
Jonna Wilén, vice ordförande, Institutionen för strålningsvetenskaper
Åsa Audulv, Institutionen för omvårdnad
Martin Björklund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Sofie Degerman, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Paul Kingham, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Aleksandra McGrath, Institutionen för klinisk vetenskap
Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Mattias Pettersson, Institutionen för odontologi
Miguel San Sebastian, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Lisbeth Slunga Järvholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Extern ledamot

 

Doktorandrepresentanter

Emelie Backman, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Katharina Tjernström, Institutionen för omvårdnad

Adjungerade

Ludvig Backman, forskarutbildningsprogrammet
Per Gustafsson, forskarutbildningsprogrammet
Itay Zamir, Future Faculty

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

HT 2022

6 september, kl 13-16, Zoom (Cyberspace)
4 oktober, kl 13-16, Professorn (Förvaltningshuset)
8 november, kl 9-12, Norrskenet (Biologihuset)
7 december, kl 13-16, Norrskenet (Biologihuset)
10 januari, kl 13-16, Professorn (Förvaltningshuset)

VT 2022

7 februari, kl 13-16
14 mars, kl 13-16
4 april, kl 13-16
30 maj, kl 13-16

Protokoll

Lena Åminne
2022-09-22