Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ett underorgan till forskningsnämnden. Gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Ann Sörlin, tf ordförande
Åsa Audulv
Martin Björklund
Paul Kingham
David Lindquist
Jonna Wilén
Karin Nylander
Lisbeth Slunga Järvholm
Mattias Pettersson
Miguel San Sebastian
Sjoerd Wanrooij
Sofie Degerman

Extern ledamot

 

Doktorandrepresentanter

Katharina Tjernström (ordinarie)
Lena Lassinantti (suppleant)

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Ulrich von Pawel-Rammingen

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

2021

Tid: 13-16
Lokal: Zoom 

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-06