Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ett underorgan till forskningsstrategiska nämnden. Gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Ann Sörlin, ordförande
Åsa Audulv, Institutionen för omvårdnad
Martin Björklund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Sofie Degerman, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Isabel Goicolea, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Johan Holmberg, Institutionen för molekylärbiologi
Paul Kingham, Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Anna Lövgren, Institutionen för odontologi
Aleksandra McGrath, Institutionen för klinisk vetenskap
Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Per Wester, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Jonna Wilén, Institutionen för diagnostik och intervention

Extern ledamot

 

Doktorandrepresentanter

Emelie Backman, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Katharina Tjernström, Institutionen för omvårdnad

Adjungerad

Ludvig Backman, bitr studierektor

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

Vårterminen 2024

16 januari, kl 13-16
13 februari, kl 13-16
12 mars, kl 13-16
16 april, kl 13-16
22 maj, kl 13-16

Protokoll

Lena Åminne
2024-01-11