Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) är ett underorgan till forskningsstrategiska nämnden. Gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Ann Sörlin, ordförande
Åsa Audulv
Martin Björklund
Michael Haney
Paul Kingham
David Lindquist
Jonna Wilén, vice ordförande
Karin Nylander
Lisbeth Slunga Järvholm
Mattias Pettersson
Miguel San Sebastian
Sjoerd Wanrooij
Sofie Degerman

Extern ledamot

 

Doktorandrepresentanter

Katharina Tjernström (ordinarie)

Adjungerade

Ludvig Backman, forskarutbildningsprogrammet
Per Gustafsson, forskarutbildningsprogrammet
Itay Zamir, Future Faculty

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

HT 2022

6 september, kl 13-16, Zoom (Cyberspace)
4 oktober, kl 13-16, Professorn (Förvaltningshuset)
8 november, kl 9-12, Norrskenet (Biologihuset)
7 december, kl 13-16, Norrskenet (Biologihuset)
10 januari, kl 13-16, Professorn (Förvaltningshuset)

Protokoll

Lena Åminne
2022-06-30