Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system

Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI) är ett rådgivande organ för fakultetsledningen. MAI har brett representation ifrån fakulteten, och har i uppdrag att stärka, synliggöra och samordna fakultetens utbildning och forskning inom AI.

Ledamöter
Jenny Persson, ordförande
Anders Garpebring, vice ordf
Johan Normark
Ingeborg Nilsson
Anna Nordström
Paolo Medini
Markku Haapamäki
Madeleine Blusi
Karin Nylander

Representant Region Västerbotten
Nina Sundström

Doktorandrepresentanter
Ordinarie
Vakant

Suppleant
Vakant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Sammanträden

Våren 2022
26 januari
4 mars
7 april
5 maj
16 juni

Tid: 13-15
Plats:
Docenten

Protokoll MAI

MAI på umu.se

Läs mer om Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system, MAI och AI vid Umeå universitet.

Lena Åminne
2022-08-16