Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system

Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI) är ett rådgivande organ för fakultetsledningen. MAI har brett representation ifrån fakulteten, och har i uppdrag att stärka, synliggöra och samordna fakultetens utbildning och forskning inom AI.

Ledamöter
Jenny Persson, ordförande
Anders Garpebring, vice ordförande
Johan Normark
Marlene Sandlund
Anna Nordström
Paolo Medini
Markku Haapamäki
Madeleine Blusi
Karin Nylander

Representant Region Västerbotten
Nina Sundström

Doktorandrepresentanter
Ordinarie
Karl Nyberg

Suppleant
Vakant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Sammanträden

Våren 2023

16 januari
20 februari
13 mars
24 april
29 maj
12 juni

Tid: 13-15
Lokal:
Docenten

Protokoll MAI

MAI på umu.se

Läs mer om Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system, MAI och AI vid Umeå universitet.

Lena Åminne
2023-01-04