Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system

Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI) är ett rådgivande organ för fakultetsledningen. MAI med dess ledamöter, som brett representerar fakulteten, har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid fakulteten.

Sammanträden

2021

Plats: Zoom

Lena Åminne
2021-09-10