Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system

Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI) är ett rådgivande organ för fakultetsledningen. MAI med dess ledamöter, som brett representerar fakulteten, har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid fakulteten.

Ledamöter
Jenny Persson, ordförande
Anders Garpebring, vice ordf
Johan Normark
Ingeborg Nilsson
Anna Nordström
Paolo Medini
Markku Haapamäki
Madeleine Blusi
Karin Nylander

Representant Region Västerbotten

Nina Sundström

Doktorandrepresentanter

Ordinarie
Max Hahn

Suppleant

Handläggare
Anna Lundberg

 

Sammanträden

Våren 2022
26 januari
4 mars
7 april
5 maj
16 juni

Tid: 13-15
Plats:
Docenten

Protokoll MAI

Nytt och aktuellt

MAI på umu.se

Läs mer om Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system, MAI och AI vid Umeå universitet.

Lena Åminne
2022-01-24