Future Faculty

Future Faculty är ett nätverk vid den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten vars uppgift är att stödja forskare som befinner sig på att tidigt stadium i sin karriär.

Den primära målgruppen är forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriär utan tillsvidaretjänst (exempelvis post docs och forskningsassistenter). Nätverket är dock öppet även för alla nydisputerade forskare som vill verka för bättre arbetsförhållanden och ökade möjligheter till karriärutveckling.

För forskare som befinner sig på ett tidigt stadium i sin forskarkarriär och utan tillsvidareanställning är det viktigt att både ha möjlighet att både bygga och stärka sina professionella nätverk och skapa tillgång till forskningsfinansiering. Future Faculty vill skapa ett forum för nätverkande och diskussion, ge stöd i form av workshops som har tematisk relevans samt erbjuda ett mentorsprogram för forskare som befinner sig i ett tidigt stadium av sin karriär.

Exempel på tidigare aktiviteter som arrangerats av Future Faculty är workshops om forskningsfinansiering. En av de pågående huvudaktiviteterna inom Future Faculty är mentorsprogrammet för yngre forskare.

Styrgruppen för Future Faculty består av:

  • Anna Baranowska-Rataj Anna är professor i befolkningsstudier och verksam vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) samt leder arbetet inom Future Faculty vid den Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten. Hon är samordnare av ett ERC-finansierat projekt som fokuserar på effekterna av arbetslöshet på familjemedlemmarnas hälsa. Hennes engagemang i Future Faculty drivs av intresset för att förbättra stödet för unga forskare och lika karriärmöjligheter inom akademin oavsett kön och nationalitet.
  • Irina Mancheva Irina är postdoktor vid institutionen för statsvetenskap, samhällsvetenskapliga fakulteten. I sin forskning fokuserar hon på miljöpolitik samt styrning och förvaltning av naturresurser.
  • Ivanka Hristova Ivanka är förste forskningsassistent vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid den Humanistiska fakulteten. Hon arbetar för närvarande som Arkeobotanist med makrorester av växter.
  • Janina Priebe Janina är förste forskningsassistent i miljöhistoria vid institutionen för idé – och samhällsstudier vid den Humanistiska fakulteten. Hennes forskning och undervisning fokuserar på hållbarhet, miljöhumaniora och arktisk historia.
  • Magdalena Sjöberg är post-doktor i sociologi vid Institutionen för Socialt arbete, Samhällsvetenskaplig fakultet. I sin forskning intresserar hon sig för barn- och familjestudier, digitalisering samt socialt hållbara städer och levnadsförhållanden. Jobbar oftast tvärvetenskapligt med ett genusperspektiv.
  • Emelie Hane-Weijman Emelie är biträdande lektor i ekonomisk geografi vid institutionen för geografi vi den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hennes forskning och undervisning kretsar kring frågor om arbetsmarknadsförändringar, kompetensmatchning och kvinnor och mäns mobilitet efter friställningar.

KONTAKTPERSON

Sara Franke Wikberg
sara.franke-wikberg@umu.se

Eva Stoianov
2024-01-30