Fakultetens arbete och delegation

Här hittar du planer och styrdokument för fakultetens arbete, samt verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Delegationsordning för fakulteten

Arbetsordning för fakulteten

Här kan du också hitta aktuella verksamhetsplaner för fakulteten och dess institutioner samt verksamhetsberättelser för senast avslutade verksamhetsår.

Vill du ha tillgång till äldre verksamhetsplaner eller verksamhetsberättelser kan du kontakta fakultetskansliet.

Verksamhetsplaner fastställs normalt senast den 15 december för kommande år; verksamhetsberättelse fastställs normalt senast den 15 mars för det senaste verksamhetsåret.

KONTAKTINFORMATION

Åsa Boily, kanslichef
Telefon: 090-786 63 76
E-post: asa.boily@umu.se

KONTAKTINFORMATION

Anna Tellne,
controller
Telefon: 090-786 50 76
E-post: anna.tellne@umu.se

Mattias Källström,
controller
Telefon: 090-786 56 83
E-post: mattias.kallstrom@umu.se

2023-12-13