PRS

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS, ansvarar för sjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå, samt specialistsjuksköterskeprogrammen (nio inriktningar), barnmorskeprogrammet och magister- och masterprogrammen i omvårdnad på avancerad nivå.

Ledamöter

Kristina Lämås, ordförande, Institutionen för omvårdnad
Helena Antonsson, Institutionen för omvårdnad
Elisabeth Bruce, Institutionen för omvårdnad
Karin Bölenius, Institutionen för omvårdnad
Pia Hedberg, Institutionen för omvårdnad
Christina Juthberg, Institutionen för omvårdnad
Lev Novikov, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Margareta Persson, Institutionen för omvårdnad
Carlos Tejera, Institutionen för omvårdnad
Johan Åhlin, Institutionen för omvårdnad

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Hiam Saleh, ordinarie
Hiben Gebregziabher, suppleant

Kommunrepresentant, adjungerad

Simon Gustafsson

Utsedd av Region Västerbotten

Jennie Carlhed

Suppleant
Marlene Eriksson

Representant från Medicinska biblioteket, adjungerad

Lillemor Lyrén

Sekreterare

Madeleine Åberg-Svensk
Galatia Årebrand

Sammanträdestider

HT -21

21 oktober Norrskenet
25 november zoom
16 december - heldag

Tid: 13-16.30

E-post till PRS: prs@umu.se

Relaterad information

Arbets- och delegationsordning PRS

Protokoll

Lena Åminne
2021-12-21