PRS

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS, ansvarar för sjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå, samt specialistsjuksköterskeprogrammen (nio inriktningar), barnmorskeprogrammet och magister- och masterprogrammen i omvårdnad på avancerad nivå.

Programrådets mandatperiod löper t o m 2021-09-30.

Ledamöter

Kristina Lämås, ordförande, Institutionen för omvårdnad
Helena Antonsson, vice ordförande, Institutionen för omvårdnad
Karin Bölenius, Institutionen för omvårdnad
Carlos Tejera, Institutionen för omvårdnad
Pia Hedberg, Institutionen för omvårdnad
Annika Bay, Institutionen för omvårdnad
Åsa Hörnsten, Institutionen för omvårdnad
Christina Juthberg, Institutionen för omvårdnad
Lev Novikov, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Margareta Persson, Institutionen för omvårdnad
Kerstin Viglund, Institutionen för omvårdnad

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

vakant, ordinarie
vakant, ordinarie
vakant, suppleant

Kommunrepresentant, adjungerad

Magnus Börlin

Utsedd av Region Västerbotten

Marilene Liström

Representant från Medicinska biblioteket, adjungerad

Lillemor Lyrén

Sekreterare

Madeleine Åberg-Svensk
Galatia Årebrand

Sammanträdestider

25 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

VT -21
28 januari
25 februari
23 mars
22 april
27 maj

Tid: 13-16.30

Lokal:
HT 2020: Zoom
VT 2021: Norrskenet

E-post till PRS: prs@umu.se

Relaterad information

Arbets- och delegationsordning PRS

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-07