Forskning

Du som forskar inom medicinska fakulteten hittar här information och material som rör forskning, exempelvis budget och verksamhetsplan.

Vid Medicinska fakulteten bedrivs en omfattande och framgångsrik forskning. Diabetes hör till de främsta forskningsområden, liksom forskning kring minne, depressioner och hjärnfunktion samt forskning kring cancermarkörer av prostatacancer och DNA-replikering.

Säkerhet i laboratorier

Verksamheten i ett laboratorium är ofta förenad med risker. Samlad information om arbetsmiljö/säkerhet i laboratorier finns här: Laborativ arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2021-05-26