Forskning

Du som forskar inom Medicinska fakulteten hittar här information och material som rör forskning, exempelvis budget och verksamhetsplan.

Vid Medicinska fakulteten bedrivs en omfattande och framgångsrik forskning, inom områdena:

  • Cancer
  • Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
  • Infektionsbiologi
  • Klinisk medicinteknik
  • Molekylär medicin
  • Molekylärbiologi och genetik
  • Neurovetenskap
  • Odontologi
  • Åldrandeforskning

Läs mer här om forskningsområden

Säkerhet i laboratorier

Verksamheten i ett laboratorium är ofta förenad med risker. Samlad information om arbetsmiljö/säkerhet i laboratorier finns här: Laborativ arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2022-10-03