Meriterad och excellent lärare

Rektor har fattat beslut om ett system för pedagogisk meritering för lärare vid Umeå universitet. Genom detta kan betydelsen av framstående pedagogiska insatser synliggöras och belönas.

Åsa P Isaksson
2021-12-07