Forskningskommittén

Forskningskommittén bereder frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå till fakultetsnämnden. Prodekan är ordförande i kommittén. Mandatperioden är 2017-10-01 – 2021-06-30.

Ordförande

  • Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

  • Professor Nafsika Alexiadou, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  • Professor Torbjörn Bergman, Statsvetenskapliga institutionen
  • Professor Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen
  • Professor Xavier de Luna, Handelshögskolan – statistik
  • Professor Ann Öhman, UCGS

Gruppsuppleanter

  • Professor Thomas Blomquist, Handelshögskolan – företagsekonomi
  • Professor Agneta Hörnell, Kost- och måltidsvetenskap
  • Vakant

Doktorandrepresentant (utses för ett år i taget)

  • Doktorand Sarah Persson, Kost- och måltidsvetenskap

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Thomas Pettersson
090-786 62 34

Prodekan
Greg Neely

 

Åsa P Isaksson
2021-02-02