Forskningskommittén

Forskningskommittén bereder frågor rörande forskning och utbildning på forskarnivå till fakultetsnämnden. Prodekan är ordförande i kommittén. Mandatperioden är 2021-09-16 – 2025-12-31.

Ordförande

  • Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

  • Professor Josef Fahlén, Pedagogiska institutionen
  • Professor Carina Keskitalo, Institutionen för geografi
  • Docent Mojgan Padyab, Institutionen för socialt arbete, CEDAR
  • Professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen
  • Professor Tomas Sjögren, Handelshögskolan – nationalekonomi

Gruppsuppleanter

  • Professor Linda Rönnberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  • Professor Armando Perez-Cueto, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  • Vakant

Doktorandrepresentant (utses för ett år i taget)

  • Doktorand Maria Podkorytova, Institutionen för geografi

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Thomas Pettersson
090-786 62 34

Prodekan
Greg Neely

 

Åsa P Isaksson
2023-10-18