Sammanträdestider

Våren 2022

SammanträdeJanFebrMarsAprilMajJuni
Universitets-
styrelse
           
Fakultetsnämnd   2/2 15/3  27/4    2/6
Forsknings-
kommitté
18/1   1/3 12/4 17/5 14/6
Kommittén för utbildning på forskarnivå 18/1    1/3 12/4 10/5 7/6
Utbildnings-
kommitté
18/1   1/3 13/4 18/5  
Anställnings-
kommitté
           
Prefektmöten 26/1 23/2 30/3   25/5 22/6
Administratörs-
träffar
           
Rektorsdialoger 18/1   22/2  29/3   3/5  7/6
Facklig samverkan  19/1 10/2

3/3, 24/3

13/4  5/5, 25/5 16/6

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
Ingrid Söderbergh
2022-01-12