Sammanträdestider

Hösten 2022

SammanträdeAugSeptOktNovDec
Universitets-
styrelse
     5/10    7/12
Fakultetsnämnd  

1/9, 28/9

26/10   8/12
Forsknings-
kommitté
16/8  13/9 11/10, 18/10 22/11 13/12
Kommittén för utbildning på forskarnivå    13/9 11/10 22/11

6/12

 

Utbildnings-
kommitté
23/8   10/10 24/11  
Anställnings-
kommitté
  1/9, 14/9, 28/9  12/10, 26/10  2/11, 16/11, 30/11   14/12
Prefektmöten 31/8 28/9 5/10  

7/12

 

Administratörs-
träffar
         
Rektorsdialoger 23/8 27/9   1/11

6/12

Facklig samverkan  31/8  22/9

 12/10

3/11, 24/11  15/12

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
Ingrid Söderbergh
2022-08-09