Sammanträdestider

Hösten 2022

SammanträdeAugSeptOktNovDec
Universitets-
styrelse
     5/10    7/12
Fakultetsnämnd  

1/9, 28/9

26/10   8/12
Forsknings-
kommitté
16/8  13/9 11/10, 18/10 22/11 13/12
Kommittén för utbildning på forskarnivå    13/9 11/10 22/11

6/12

 

Utbildnings-
kommitté
23/8   10/10 24/11  
Anställnings-
kommitté
  1/9, 14/9, 28/9  12/10, 26/10  2/11, 16/11, 30/11   14/12
Prefektmöten 31/8 28/9 5/10  

7/12

 

Administratörs-
träffar
         
Rektorsdialoger 23/8 27/9   1/11

6/12

Facklig samverkan  31/8  22/9

 12/10

3/11, 24/11  15/12

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar

Våren 2023

SammanträdeJanFebrMarsAprilMajJuni
Universitets-
styrelse
   20-21/2  21/3  19/4   7/6
Fakultetsnämnd   1/2  16/3 27/4  25/5  
Forsknings-
kommitté
 17/1  28/2    11/4  9/5, 31/5  
Kommittén för utbildning på forskarnivå  17/1  28/2   4/4  9/5

20/6

Utbildnings-
kommitté
 23/1    1/3  17/4  10/5  
Anställnings-
kommitté
   1/2  1/5, 15/3, 29/3  19/4  3/5, 24/5  7/6
Prefektmöten          

 

Administratörs-
träffar
         31/5
-1/6
 
Rektorsdialoger  17/1 22/2 28/3   2/5 14/6
Facklig samverkan            

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
Ingrid Söderbergh
2022-12-05