Sammanträdestider

Våren 2023

SammanträdeJanFebrMarsAprilMajJuni
Universitets-
styrelse
   20-21/2  21/3  19/4   7/6
Fakultetsnämnd   1/2  16/3 27/4  25/5  
Forsknings-
kommitté
 17/1  28/2    11/4  9/5, 31/5  
Kommittén för utbildning på forskarnivå  17/1  28/2   4/4  9/5

20/6

Utbildnings-
kommitté
 23/1    1/3  17/4  10/5  
Anställnings-
kommitté
   1/2  1/5, 15/3, 29/3  19/4  3/5, 24/5  7/6
Prefektmöten 25/1  22/1   29/3  26/4  31/5

 21/6

Administratörs-
träffar
         31/5
-1/6
 
Rektorsdialoger  17/1 22/2 28/3   2/5 14/6
Facklig samverkan  18/1 9/2   2/3, 23/3  13/4  2/5 (kl 13-14.30)
25/5
 15/6, 29/6

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
2022-12-20