Sammanträdestider

Hösten 2023

SammanträdeAugSeptOktNovDec
Universitets-
styrelse
    4/10   7/12
Fakultetsnämnd   5/9, 27/9 25/10   7/12 
Forsknings-
kommitté
22/8 12/9 10/10  21/11  12/12
Kommittén för utbildning på forskarnivå   12/9 10/10 14/11

12/12

Utbildnings-
kommitté
24/8   11/10 16/11  
Anställnings-
kommitté
 27/8 6/9, 20/9 4/10, 18/10 1/11, 15/9, 29/11 13/12
Prefektmöten 22/8 26/9 31/10 28/11  
Administratörs-
träffar
         
Rektorsdialoger 22/8 26/9 25/10   5/12
Facklig samverkan          

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
2023-06-21