Sammanträdestider

Våren 2024

SammanträdeJanFebMarsAprMajJuni
Universitets-
styrelse
   19-20/2   17/4     3-4/6
Fakultetsnämnd    7/2  13/3  24-25/4  28/5  
Forsknings-
kommitté
 25/1  29/2    11/4  16/5  4/6
Kommittén för utbildning på forskarnivå  23/1  20/2 26/3   7/5 18/6 
Utbildnings-
kommitté
 24/1  28/2      11/4 14/5  
Anställnings-
kommitté
           
Prefektmöten 10/1 21/2  27/3  24/4 29/5  19/6 
Administratörs-
träffar
           
Rektorsdialoger 16/1  21/2   26/3   7/5  11/6 
Facklig samverkan  17/1  15/2, 29/2  21/3  11/4  2/5  20/6

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
2024-03-14