Sammanträdestider

Hösten 2021

SammanträdeAugSeptOktNovDec
Universitets-
styrelse
    6/10   9/12
Fakultetsnämnd   1/9,
29/9
 26/10   8/12
Forsknings-
kommitté
17/8  14/9 12/10 23/11 14/12
Kommittén för utbildning på forskarnivå   14/9 12/10 23/11 14/12
Utbildnings-
kommitté
20/8 15/9 12/10 22/11  
Anställnings-
kommitté
25/8  8/9, 22/9   6/10, 20/10 3/11, 17/11   1/12, 15/12
Prefektmöten 25/8 22/9 27/10 24/11 15/12
Administratörs-
träffar
         
Rektorsdialoger 24/8 28/9    2/11 7/12
Facklig samverkan   2/9, 15/9 

7/10,
28/10

 25/11 9/12,
21/12

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
Ingrid Söderbergh
2021-08-04