Utbildningsportal Region Västerbotten

Det kan vara värdefullt att veta vilka utbildningsinsatser Region Västerbotten arrangerar. Detta för att exempelvis kunna synka datum för egna utbildningsdagar/handledardagar och undvika parallella insatser.

I Utbildningsportalen kan du se en stor del av vad som pågår inom Region Västerbotten, vilka utbildningar som planeras. De flesta utbildningsinsatser erbjuds ledare och medarbetare, medan ett fåtal är möjliga för externa att ta del av. Anmälan sker då i utbildningsportalen.

Lena Åminne
2021-12-07