Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljö kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

HAMO, huvudarbetsmiljöombud

2020-03-01 till 2023-02-28
Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98
Linda Johansson, telefon 090-786 67 11
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34

HSAMO, huvudstuderandearbetsmiljöombud

Medicinska studentkåren HSAMO: ordf@medicinska.se

AMO

Arbetsmiljöombud företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.

Har du frågor om arbetsmiljön kan du vända dig till arbetsmiljöombudet inom din verksamhet. Här hittar du en sammanställning över arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljö

Under rubriken arbetsmiljö på Aurora, finns information om bland annat:

Säkerhet i laboratorier

Verksamheten på ett laboratorium är ofta förenad med risker. Allmänna regler för arbetsmiljön i laboratorier hittar du här.

Inom området säkerhet finns information om:

Kontaktpersoner

Fysisk arbetsmiljö, Medicinska fakulteten

Olle Nygren
olle.nygren@umu.se
090-7865483

Strålskyddsexpert vid myndigheten

Göran Ågren
goran.agren@umu.se
090-10 66 26/072-570 93 06

Lena Åminne
2021-10-15