Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljö kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

HAMO, huvudarbetsmiljöombud

2020-03-01 till 2023-02-28
Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98
Linda Johansson, telefon 090-786 67 11
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34

HSAMO, huvudstuderandearbetsmiljöombud

Studiesocialt ansvarig vid Medicinska studentkåren: studiesocialt@medicinska.se

AMO

Arbetsmiljöombud företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.

Har du frågor om arbetsmiljön kan du vända dig till arbetsmiljöombudet inom din verksamhet. Här hittar du en sammanställning över arbetsmiljöombud, med en excel-fil med amo vid hela universitetet.

Arbetsmiljö

Under rubriken arbetsmiljö på Aurora, finns information om bland annat:

Säkerhet i laboratorier

Verksamheten på ett laboratorium är ofta förenad med risker. Allmänna regler för arbetsmiljön i laboratorier hittar du här.

Inom området säkerhet finns information om:

Kontaktpersoner

Fysisk arbetsmiljö, Medicinska fakulteten

Olle Nygren
olle.nygren@umu.se
090-7865483

Strålskyddsexpert vid myndigheten

Pia Grahn
pia.grahn@umu.se
072-08 48 714

Lena Åminne
2023-10-30