Stöd i personalfrågor

Det finns olika typer av stöd för arbetet kring personalfrågor. Varje enhet inom Universitetsförvaltningen har ett HR-stöd på Personalenheten. Utöver detta ska minst ett arbetsmiljöombud finnas på varje enhet, samt en företrädare för lika villkor.

HR-stöd

Det finns tre personalspecialister som arbetar med förvaltningsgemensamma och enhetsspecifika personalfrågor inom Universitetsförvaltningen. Vem av dessa tre personalspecialister som stödjer vilken enhet finns i förteckningen nedan.

Vilket HR-stöd ska jag vända mig till?

 
Enhet HR-stöd
Studentcentrum Tatja Anundsson
Kommunikationsenheten Mikaela Hammarstedt
International Office Tatja Anundsson
Planeringsenheten Mikaela Hammarstedt
Enheten för forskningsstöd och samverkan Tatja Anundsson
Ekonomienheten Caroline Henrysson
Personalenheten Caroline Henrysson
Universitetsledningens kansli Caroline Henrysson
Universitetsservice Tatja Anundsson
Lokalförsörjningsenheten Tatja Anundsson
ITS Mikaela Hammarstedt

Arbetsmiljöombud

Varje enhet ska nominera ett arbetsmiljöombud, som formellt utses av de fackliga organisationerna tillsammans. Arbetsmiljöombudets roll är att företräda dig som medarbetare i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer om arbetsmiljöombudets roll och hitta namnet på ditt arbetsmiljöombud

Handläggare och företrädare för lika villkor

Universitetsförvaltningens handläggare för lika villkor är Annelie Mellström, som samordnar lika villkorsarbetet inom förvaltningen.

Varje enhet ska utse en företrädare för lika villkor. Om enheten har fler än 25 anställda ska två företrädare utses. Företrädare för lika villkor har i uppdrag att stödja enhetschefen i lika villkorsfrågor. 

Mer information om arbetet med lika villkor.

Vem eller vilka är utsedda till företrädare för lika villkor?

Enhet Namn
Curiosum Jonas Olsson
Ekonomienheten Christina Granström Saha
Enheten för forskningsstöd och samverkan Annika Nordstrand
International Office Carina Johansson
International Office Angelica Jonsson
Internrevisionen Caroline Henrysson
ITS Hooshmand Shadman
Kommunikationsenheten Magdalena Munther
Kommunikationsenheten Hans Karlsson
Lokalförsörjningsenheten Vakant
Personalenheten Caroline Henrysson
Planeringsenheten Rupali Bhalerao
Studentcentrum Josefin Mustonen
Studentcentrum Annika Enmark
Universitetsledningens kansli Vakant
Universitetsservice Jenny Brus
Universitetsservice Ida Öhman
Anja Axelsson
2023-04-05