Utbildningskommittén

Utbildningskommittén beslutar om frågor rörande fakultetens utbildningar, till exempel utbildningsplaner och organisationen av utbildningsprogrammen. Kommittén sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.

Ordförande: Karolina Broman, naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vice ordförande:
Vakant

Ledamöter:
Leif Nilsson, matematik och matematisk statistik
Niklas Andersson, Designhögskolan
Åsa Berglund, ekologi, miljö och geovetenskap
Thomas Mejtoft, tillämpad fysik och elektronik
Jens Zamanian, fysik

Extern ledamot:
Maria Olofsson, Uminova Innovation

Studerandeledamöter:
Tova Backlund
Victor Göthesson
Samuel Sahlin
Samuel Kenrick, Suppleant

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som ska behandlas i kommittén måste vara kansliet för teknik och naturvetenskap, Staffan Schedin, tillhanda senast tio arbetsdagar före sammanträdet. Anmälan av större ärenden behöver göras senast en månad före sammanträdet.

Föredragningslista 2024-02-28

 

Protokoll

 

2024

2021-01-24

2023

2023-11-16

2023-10-11

2023-08-24

2023-05-10

2023-04-18

2023-03-01

2023-01-23

2022

2022-11-24

2022-10-10

2022-08-23

2022-05-18

2022-04-13

2022-03-01

2022-01-18

2021

2021-11-22

2021-10-12

2021-09-15

2021-08-20

2021-05-11

2021-04-12

2021-03-02

2021-01-20

2020

2020-11-25

2020-10-14

2020-09-14

2020-08-26

2020-06-12

2020-05-13

2020-04-01

2020-02-27

2020-01-15

2019

2019-11-20

2019-10-14

2019-09-18

2019-08-26

2019-05-13

2019-04-09

2019-02-20

2019-01-16

2018

2018-11-23

2018-10-09

2018-09-13

2018-08-21

2018-05-15

2018-04-09

2018-03-01

2018-01-18

2017

2017-10-12

2017-09-18

2017-08-18

2017-05-15

2017-04-06

2017-03-02

2017-01-19

2016

2016-11-24

2016-10-04

2016-08-25

2016-05-11

2016-04-06

2016-03-03

2016-01-18

2015

2015-11-26

2015-10-06

2015-09-03

2015-08-21

2015-05-19

2015-04-13

2015-03-05

2015-01-29

2014

2014-12-02

2014-10-29

2014-10-07

2014-09-16

2014-08-14

2014-05-20

2014-04-08

2014-03-04

2014-01-23

2013

2013-11-22

2013-11-05

2013-09-25

2013-08-27

2013-05-14

2013-04-09

2013-03-05

2013-01-28

2012

2012-12-28

2012-11-14

2012-09-25

2012-08-29

2012-06-12

2012-05-08

2012-04-17

2012-03-01

2012-02-02

Kontaktinformation

Staffan Schedin,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

2024-02-25