Utbildningskommittén

Utbildningskommittén beslutar om frågor rörande fakultetens utbildningar, till exempel utbildningsplaner och organisationen av utbildningsprogrammen. Kommittén sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.

Utbildningskommittén är utsedd för mandatperioden från höstterminen 2017 till och med höstterminen 2021 Studeranderepresentanter utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande: Karolina Broman, naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ledamöter:
Catharina Henje, Designhögskolan
Lars-Daniel Öhman, matematik och matematisk statistik
Åsa Berglund, ekologi, miljö och geovetenskap
Markus Broström, tillämpad fysik och elektronik
Mattias Alenius, molekylärbiologi
Åsa Fällman, Umeå kommun (extern ledamot)

Studerandeledamöter:
Matilda Munter
Willy Själin
Eleonora Hedin
Vakant, suppleant

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som ska behandlas i kommittén måste vara kansliet för teknik och naturvetenskap, Staffan Schedin, tillhanda senast tio arbetsdagar före sammanträdet. Anmälan av större ärenden behöver göras senast en månad före sammanträdet.

Föredragningslista 2021-08-20

 

Protokoll

 

2021

2021-08-20

2021-05-11

2021-04-12

2021-03-02

2021-01-20

2020

2020-11-25

2020-10-14

2020-09-14

2020-08-26

2020-06-12

2020-05-13

2020-04-01

2020-02-27

2020-01-15

2019

2019-11-20

2019-10-14

2019-09-18

2019-08-26

2019-05-13

2019-04-09

2019-02-20

2019-01-16

2018

2018-11-23

2018-10-09

2018-09-13

2018-08-21

2018-05-15

2018-04-09

2018-03-01

2018-01-18

2017

2017-10-12

2017-09-18

2017-08-18

2017-05-15

2017-04-06

2017-03-02

2017-01-19

2016

2016-11-24

2016-10-04

2016-08-25

2016-05-11

2016-04-06

2016-03-03

2016-01-18

2015

2015-11-26

2015-10-06

2015-09-03

2015-08-21

2015-05-19

2015-04-13

2015-03-05

2015-01-29

2014

2014-12-02

2014-10-29

2014-10-07

2014-09-16

2014-08-14

2014-05-20

2014-04-08

2014-03-04

2014-01-23

2013

2013-11-22

2013-11-05

2013-09-25

2013-08-27

2013-05-14

2013-04-09

2013-03-05

2013-01-28

2012

2012-12-28

2012-11-14

2012-09-25

2012-08-29

2012-06-12

2012-05-08

2012-04-17

2012-03-01

2012-02-02

Kontaktinformation

Staffan Schedin,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 070-630 06 54, 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-09-06