Utbildningskommittén

Utbildningskommittén beslutar om frågor rörande fakultetens utbildningar, till exempel utbildningsplaner och organisationen av utbildningsprogrammen. Kommittén sammanträder vanligtvis åtta gånger per år.

Utbildningskommittén är utsedd för mandatperioden från vårterminen 2022 till och med höstterminen 2025. Studeranderepresentanter utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande: Karolina Broman, naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vice ordförande:
Lars-Daniel Öhman, matematik och matematisk statistik

Ledamöter:
Niklas Andersson, Designhögskolan
Åsa Berglund, ekologi, miljö och geovetenskap
Thomas Mejtoft, tillämpad fysik och elektronik
Jens Zamanian, fysik

Extern ledamot:
Maria Olofsson, Uminova Innovation

Studerandeledamöter:
William Nordberg
Victor Göthesson
Samuel Sahlin
Samuel Kenrick, Suppleant

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc. till ärenden som ska behandlas i kommittén måste vara kansliet för teknik och naturvetenskap, Staffan Schedin, tillhanda senast tio arbetsdagar före sammanträdet. Anmälan av större ärenden behöver göras senast en månad före sammanträdet.

Föredragningslista 2023-08-24

 

Protokoll

 

2023

2023-08-24

2023-05-10

2023-04-18

2023-03-01

2023-01-23

2022

2022-11-24

2022-10-10

2022-08-23

2022-05-18

2022-04-13

2022-03-01

2022-01-18

2021

2021-11-22

2021-10-12

2021-09-15

2021-08-20

2021-05-11

2021-04-12

2021-03-02

2021-01-20

2020

2020-11-25

2020-10-14

2020-09-14

2020-08-26

2020-06-12

2020-05-13

2020-04-01

2020-02-27

2020-01-15

2019

2019-11-20

2019-10-14

2019-09-18

2019-08-26

2019-05-13

2019-04-09

2019-02-20

2019-01-16

2018

2018-11-23

2018-10-09

2018-09-13

2018-08-21

2018-05-15

2018-04-09

2018-03-01

2018-01-18

2017

2017-10-12

2017-09-18

2017-08-18

2017-05-15

2017-04-06

2017-03-02

2017-01-19

2016

2016-11-24

2016-10-04

2016-08-25

2016-05-11

2016-04-06

2016-03-03

2016-01-18

2015

2015-11-26

2015-10-06

2015-09-03

2015-08-21

2015-05-19

2015-04-13

2015-03-05

2015-01-29

2014

2014-12-02

2014-10-29

2014-10-07

2014-09-16

2014-08-14

2014-05-20

2014-04-08

2014-03-04

2014-01-23

2013

2013-11-22

2013-11-05

2013-09-25

2013-08-27

2013-05-14

2013-04-09

2013-03-05

2013-01-28

2012

2012-12-28

2012-11-14

2012-09-25

2012-08-29

2012-06-12

2012-05-08

2012-04-17

2012-03-01

2012-02-02

Kontaktinformation

Staffan Schedin,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

2023-09-04