Internationalisering för medarbetare

Är du intresserad av lärarutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för ditt arbete? Här hittar du utlysningar av medel och annan information som kan vara till nytta.

Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

 Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

Utlysningar hittar du här

Återrapportering av beslutat internationaliseringsmedel

Om du har beviljats internationaliseringsmedel från Lärarhögskolan för aktiviteter som ska genomföras under beslutat kalenderår ska du rapportera genomförd aktivitet i detta webbformulär senast den 1 december samma år.

Om aktiviteten ska genomföras senare (under december) ska den som tilldelats medel kontakta Axel Bennhage för att bestämma möjligt datum för återrapportering. Om rapport inte inkommit under anvisad tid (senast 1 december) dras medlen tillbaka.

 

 

Kontaktinformation

Internationell kontaktperson
Axel Bennhage
axel.bennhage@umu.se
090-786 76 32

Marie Oskarsson
2023-08-30