Internationalisering för medarbetare

Är du intresserad av lärarutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för ditt arbete? Här hittar du utlysningar av medel och annan information som kan vara till nytta.

Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

 Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

Utlysningar hittar du här

Återrapportering av beslutat internationaliseringmedel

Om du har beviljats internationaliseringsmedel från Lärarhögskolan för aktiviteter som ska genomföras under beslutat kalenderår ska du rapportera genomförd aktivitet i detta webbformulär senast den 1 december samma år.

Om aktiviteten ska genomföras senare (under december) ska den som tilldelats medel kontakta Ahmad Hussein ahmad.hussein@umu.se för att bestämma möjligt datum för återrapportering. Om rapport inte inkommit under anvisad tid (senast 1 december 2020) dras medlen tillbaka.

 

 

Kontaktinformation

Internationaliseringsansvarig
Ahmad Hussein
090-786 69 07, 070-745 25 89
ahmad.hussein@umu.se

Marie Oskarsson
2022-05-20