Internationalisering för medarbetare

Är du intresserad av lärarutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för ditt arbete? Här hittar du utlysningar av medel och annan information som kan vara till nytta.

Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

 Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

Utlysningar hittar du här

Återrapportering av beslutat internationaliseringsmedel

Om du har beviljats internationaliseringsmedel från Lärarhögskolan för aktiviteter som ska genomföras under beslutat kalenderår ska du rapportera genomförd aktivitet i detta webbformulär senast den 1 december samma år.

Om aktiviteten ska genomföras senare (under december) ska den som tilldelats medel kontakta Eva Tjernström för att bestämma möjligt datum för återrapportering. Om rapport inte inkommit under anvisad tid (senast 1 december) dras medlen tillbaka.

 

 

Kontaktinformation

Internationell kontaktperson
Eva Tjernström
eva.tjernstrom@umu.se
090-786 52 07

Marie Oskarsson
2024-04-16