Befordran och meritering

Här finns Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens anvisningar gällande befordringsärenden. Se anvisningar i respektive handläggningsordning.

 Ansökan om befordran till professor

En person som har en tillsvidareanställning som universitetslektor kan ansöka om och därefter ges möjlighet att prövas för befordran till professor om verksamhetens behov och förutsättningar medger det. 

Rektor avgör i varje enskilt fall, utifrån underlag som redovisats av fakulteten, om möjlighet till prövning föreligger. Vid en prövning ska bedömning göras mot behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor. Genomgången handledarutbildning eller motsvarande är ett krav för befordran till professor.

Prefekten ska bifoga en anställningsprofil tillsammans med anhållan.

Professorsbefordran - riktlinjer

Promotion to Professor - guidelines

Handläggningsordning befordran från universitetslektor till professor

Administrative process-promotion to full-professor

Ansökningsmall - professorsbefordran

Template - promotion to Professor

Anställningsprofil - mall

 

Ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

För den som är anställd som biträdande universitetslektor på anställning utlyst med sista ansökningsdatum 31 mars 2018 eller tidigare

Handläggningsordning befordran till universitetslektor (anst före 1 april 2018) 

Administrative process- prom Assistant Professor (hired before 1 april 2018)

För den som är anställd som biträdande universitetslektor på anställning utlyst med sista ansökningsdag 1 april 2018 eller senare

Handläggningsordning-befordran bitradande universitetslektor (efter 1 april 2018)

Administrative process- prom Assistant Professor (1 April 2018 or later)

Ansökan om befordran från adjunkt till universitetslektor (även på konstnärlig grund)

Den som innehar en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt per 2018-03-31, har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor om behörighet för anställning som universitetslektor föreligger.

Den som erhåller en anställning tills vidare som universitetsadjunkt från och med 2018-04-01 eller senare kan ges möjlighet att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor om behörighet för anställning som universitetslektor föreligger och om verksamhetens behov och förutsättningar medger det. Dekan avgör i varje enskilt fall om möjlighet till prövning föreligger.

Handläggningsordning--befordran-fran-adjunkt-till-universitetslektor-2021

Ansökningsmall--Befordran-fran-adjunkt-till-universitetslektor (vetenskaplig grund)

Ansökningsmall - Befordran från adjunkt till universitetslektor (konstnärlig grund)

Template--promotion-to-Associate professor (scientific research proficiency)

Bedömningsgrunder konstnärlig grund

Ansökan om docentur

Den Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten antar lärare och forskare som docent om det bedöms vara till nytta för forskning och utbildning inom fakulteten. Innehavare av en docentur har både vetenskaplig och pedagogisk kompetens med en nära anknytning till en av de institutioner som finns vid fakulteten.

Handläggningsordning vid befordran till docent

Procedure for the appointment as docent

Riktlinjer för antagande av docent

Instructions for appointment as Docent

Ansökan om pedagogisk meritering

Läs här universitetsgemensam information om hur du ansöker om pedagogisk meritering.

Artikel från 2023-01-19: Meritering - ett sätt att göra lärarrollen synlig

 

Relaterad information

Forskningskommittén

Anställningskommittén

Anställningsordning för lärare vid Umeå Universitet

Regel - Rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Checklista inför rektors beslutsmöte

 

KOntaktinformation

Ansökan om befordran till universitetslektor eller professor

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Ansökan om docentur

Robert Johansson,
forskningssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ansökan om pedagogisk meritering

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

Lena Lundin
2024-02-15