Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, ordförande

Peter Nordström, professor i geriatrik, viceordförande

Anna Lövgren, biträdande universiterslektör i klinisk oral fysiologi

Anni-Maria Pulkki Brännström, universitetslektör i hälsoekonomi

Charlotte Häger, professor i fysioterapi

Jörgen Johansson, professor i molekylär mikrobiologi

Magnus Domellöf, professor i pediatrik

Pernilla Wikström, professor i medicinsk biovetenskap

Ronnie Berntsson, biträdande universitetslektor i molekylär medicin

Senada Hajdarevic, universitetslektor i omvårdnad

Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi

 

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Göran Larsson
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Annika Breidenstein

Suppleant

Adjungerade

 

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

HT 21

31 augusti em-1/9 fm internat
8 september
29 september
20 oktober
10 november
8 december
14 december em planeringsdag

Tid: 08.30-12.00

Lokal: Anges i kallelsen

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-10