Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, professor biomedicin, ordförande
Peter Nordström, professor geriatrik, vice ordförande
Anna Lövgren, biträdande universitetslektor i klinisk oral fysiologi
Anni-Maria Pulkki Brännström, universitetslektor hälsoekonomi
Charlotte Häger, professor fysioterapi
Jörgen Johansson, professor molekylär mikrobiologi
Magnus Domellöf, professor pediatrik
Pernilla Wikström, professor medicinsk biovetenskap
Ronnie Berntsson, universitetslektor molekylär medicin
Senada Hajdarevic, universitetslektor omvårdnad
Ulf Gunnarsson, professor kirurgi 

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Göran Larsson
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Towe Wadensten

Adjungerade

Johan Henriksson, Future Faculty

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

 

HT22

7 september
28 september
19 oktober
16 november
7 december heldagssammanträde, planeringsdag

VT23

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
31 maj
13 juni, planeringseftermiddag

Tid: 08.30-12.00
Lokal: Anges i kallelsen

Relaterad Information

Protokoll

Lena Åminne
2022-09-12