Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, ordförande
Anna Lövgren, biträdande universitetslektor i klinisk oral fysiologi
Anni-Maria Pulkki Brännström, universitetslektor i hälsoekonomi
Charlotte Häger, professor i fysioterapi
Jörgen Johansson, professor i molekylär mikrobiologi
Magnus Domellöf, professor i pediatrik
Pernilla Wikström, professor i medicinsk biovetenskap
Ronnie Berntsson, universitetslektor i molekylär medicin
Senada Hajdarevic, universitetslektor i omvårdnad
Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Göran Larsson
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Towe Wadensten

Suppleant
Annica Breidenstein

Adjungerade

Ann Sörlin, ordförande Rådet för utbildning på forskarnivå

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

VT23

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
31 maj
13 juni, planeringseftermiddag

Tid: 08.30-12.00
Lokal: Anges i kallelsen

Relaterad Information

Protokoll

Lena Åminne
2023-03-06