Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, professor biomedicin, ordförande
Peter Nordström, professor geriatrik, vice ordförande
Anna Lövgren, biträdande universitetslektor i klinisk oral fysiologi
Anni-Maria Pulkki Brännström, universitetslektor hälsoekonomi
Charlotte Häger, professor fysioterapi
Jörgen Johansson, professor molekylär mikrobiologi
Magnus Domellöf, professor pediatrik
Pernilla Wikström, professor medicinsk biovetenskap
Ronnie Berntsson, universitetslektor molekylär medicin
Senada Hajdarevic, universitetslektor omvårdnad
Ulf Gunnarsson, professor kirurgi 

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Göran Larsson
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Annika Breidenstein

Adjungerade

Johan Henriksson, Future Faculty

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

VT 22

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
8 juni
15 juni planeringseftermiddag

HT 22

7 september
28 september
19 oktober
16 november
7 december heldagssammanträde, planeringsdag

Tid: 08.30-12.00
Lokal: Anges i kallelsen

Relaterad Information

Protokoll

Lena Åminne
2022-06-01