Forskarutbildningskommittén

Ordförande:

Frank Drewes, Institutionen för datavetenskap

Vice ordförande:
Maria Berge, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Övriga ledamöter:

Erik Björn, Kemiska institutionen
Maria Hamrin, Institutionen för fysik
Jun Yu, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Studerandeledamöter:

Hanna Axén, NTK, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Erik Steinwall, NTK, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Suppleant: Vakant

 

Protokoll

 

2023

2023-11-14

2023-10-10

2023-09-12

2023-05-09

2023-04-04

2023-02-28

2022

2022-11-22

2022-09-13

2022-06-07

2022-04-12

2022-03-01

2022-01-18

2021

2021-12-14

2021-11-23

2021-10-12

2021-09-14

2021-05-10

2021-04-13

2021-03-03

2021-01-19

2020

2020-11-24

2020-10-13

2020-09-15

2020-08-25

2020-05-12

2020-04-07

2020-02-25

2020-01-16

2019

2019-11-25

2019-10-15

2019-09-17

2019-08-27

2019-05-14

2019-04-09

2019-02-26

2019-01-15

2018

2018-11-20

2018-10-16

2018-09-11

2018-05-15

2018-03-27

2018-02-27

2018-01-16

2017

2017-11-28

2017-10-16

2017-09-19

2017-05-22

2017-04-04

2017-02-28

2017-01-18

2016

2016-11-22

2016-10-03

2016-08-30

2016-05-10

2016-03-22

2016-03-01

2016-01-18

2015

2015-11-10

2015-10-12

2015-09-01

2015-05-12

2015-04-14

2015-03-10

2015-02-03

2014

2014-11-20

2014-10-28

2014-09-23

2014-05-22

2014-04-01

2014-02-27

2014-01-21

2013

2013-12-03

2013-11-11

2013-09-12

2013-05-31

2013-05-08

2013-04-08

2013-03-01

2013-01-28

2012

2012-11-30

2012-11-15

2012-10-18

2012-09-13

2012-08-20

2012-05-14

2012-03-15

2012-02-09

2011

2011-12-07

2011-11-03

2011-09-14

2011-08-23

2011-06-17

2011-03-31

2011-02-23

2010

2010-11-29

2010-10-04

2010-09-03

2010-05-17

2010-04-15

2010-01-27

2009

2009-10-29

2009-10-01

2009-08-20

2009-06-03

2009-04-02

2009-02-03

2008

2008-12-11

2008-12-04

2008-11-19

2008-10-27

2008-10-och 20

Kontaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. 

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

MÖTESTIDER

2023: 14 november, 12 december. Samtliga möten kl. 13.00-16.

2023-11-28