Universitetsförvaltningen

Här hittar du som anställd vid Universitetsförvaltningen nyheter och information om organisationen. Här presenteras till exempel vision och organisation, aktuella utvecklingsprojekt, internutbildningar och föreläsningar.

Med helhetssyn initierar vi utveckling, stöder universitetets verksamhet samt bidrar till att vidareutveckla universitetets resurser.

universitetsförvaltningens Värdegrund

Förvaltningens organisation

Universitetsförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden:

  • Området för planering och utredning
  • Området för ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor
  • Området för verksamhetsstöd
  • Området för infrastruktur
  • Området för IT

Läs mer om förvaltningens organisation här.

Anja Axelsson
2021-06-28