Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Ingrid Söderbergh
2022-08-23