Lärarhögskolans interna nyhetsbrev

Målgrupp för nyhetsbrevet är personal vid Umeå universitet som är involverade i Lärarhögskolans verksamheter eller bara har ett intresse för Lärarhögskolan. Syftet med brevet är att sprida information om och mellan de verksamheter som är Lärarhögskolan; utbildning, forskning, kansli och förstås all samverkan.

Ja, jag vill prenumerera!

Om nyhetsbrevet

Förhoppningen är att alla verksamheter som utgör Lärarhögskolan vill bidra med innehåll till Lärarhögskolans nyhetsbrev.

Skulle andra vara intresserade av att veta vad du gör eller planerar för i din verksamhet? Är svaret ja, eller till och med kanske, så hoppas jag att du tar dig lite tid och sprider din information till oss andra. I brevet kan vi berätta för varandra om vad som händer inom Lärarhögskolan, vilka utvecklingsplaner som finns eller om strategiska frågor. Vår verksamhet inom Lärarhögskolan präglas av ambitiösa, kunniga och professionella medarbetare som driver spännande verksamheter. Om vi hjälps åt kommer nyhetsbrevet att kunna ge ökade kunskaper om varandras arbete.

Brevet kommer att distribueras med ojämna intervall - när det finns innehåll helt enkelt.

Lärarhögskolan ansvarar också för ett externt nyhetsbrev där målgruppen är skolans och förskolans personal, eller andra som är intresserade av Lärarhögskolans verksamheter. Idag prenumererar 550 personer på det externa brevet.

Tipsa om innehåll
Hör gärna av dig till redaktionen om du vill tipsa om innehåll till något av breven: lhredaktion@umu.se

 

Marie Oskarsson
2021-11-12