Organisation

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en centrumbildning organisatoriskt placerad direkt under rektor vid Umeå universitet.

Beslutande organ vid Lärarhögskolan är styrelsen och föreståndarens beslutsmöte. Lärarhögskolans styrelse har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område. För styrelsen och rektors räkning finns ett antal beredande organ: forskningskommittén och de fem olika programråden.

Kansliet för Lärarhögskolan ansvarar för att bereda styrelsens ärenden och där sker också det dagliga arbetet med studievägledning, planering, ekonomi mm.

Styrdokument

Instruktion för Lärarhögskolan

Besluts- och delegationsordning

Intern arbetsordning

Marie Oskarsson
2024-01-11