Interaktiva presentationer med Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid.

Mentimeter kan användas i undervisning för att aktivera och interagera med studenter. Verktyget har stöd för ett antal olika frågetyper där deltagarna via mobil, surfplatta och dator kan rösta eller skriva in sina egna svar och få en visuell sammanställning. Verktyget är användbart för att till exempel samla in feedback, göra omröstningar, låta studenter brainstorma idéer och använda resultatet som diskussionsunderlag.

Att använda responsverktyg kan vara ett sätt att synliggöra studentgruppens förståelse av de begrepp som tas upp i föreläsningen.

Observera att det är viktigt att du inte samlar in eller behandlar personuppgifter i dina presentationer.

Aktivera studenterna med hjälp av Mentimeter*

Mentimeter kan med fördel användas för att aktivera studenter i undervisningssituationer som vanligtvis är passiva.

Ett sätt att aktivera studenterna är att ha Mentimeterfrågor om de centrala punkterna i undervisningsmomentet och att kombinera dessa med diskussioner. På så sätt kan Mentimeterfrågorna bidra till en större förståelse i ämnet och större aktivitet hos studenterna än om de bara används för enklare kartläggning och kortare kunskapskontroller.

Det finns olika sätt att få igång en diskussion i samband med Mentimeter, exempelvis genom att:

  • Låta studenterna diskutera en fråga i mindre grupper (bikupor) och därefter besvara samma fråga via Mentimeter.
  • Dela ut material innan föreläsningen så att studenterna har fått tid att reflektera innan föreläsningen äger rum, och avsätt sedan tid för diskussion i samband med omröstning.

Det är viktigt att studenterna känner att föreläsaren är intresserad av vad de har kommit fram till eller tycker är svårt. Berätta gärna hur uppföljningen av deras svar kommer att ske innan frågan ställs.

Vanliga fällor

Vanliga fällor som gör att Mentimeter inte fungerar i undervisning är att läraren:

  • inte har en klar strategi varför man vill använda Mentimeter
  • ställer för enkla frågor
  • ställer för många frågor
  • endast testar minne ("recall")
  • inte följer upp en kontroversiell eller tankeväckande fråga

*dessa råd kommer från Uppsala universitet.

Att tänka på när du använder Mentimeter

När du skapar ett användarkonto hos Mentimeter ingår du en personlig överenskommelse med Mentimeter gällande deras behandling av persondata, se Terms and conditions samt Privacy policy.

Mentimeters Terms and conditions (engelska)

Mentimeters Privacy policy (engelska)

Med hänsyn till GDPR är det viktigt att du som användare är medveten om att den information som du skapar i form av frågeformulär och svar inte får innehålla personuppgifter.

Genomför du aktiviteter för skolor med Mentimeter är det möjligt att använda för informanter från 13 år och uppåt.

Har du ett användarkonto hos Mentimeter sedan tidigare? Läs detta först!

Har du ett konto hos Mentimeter sedan tidigare? Läs igenom detta innan du ansluter till campuslicensen

Hjälp om "Single sign on" (på engelska)

Notera att om du vill slå ihop ditt nuvarande konto med universitetets prenumeration, måste du sätta din primära Umu mejl, det vill säga "namn.efternamn@umu.se", som e-post på ditt befintliga konto. När detta är gjort loggar du istället in Mentimeter med ditt Umu-id.

Logga in i Mentimeter

Logga in på www.mentimeter.com

Skriv umu under "Company name". Logga sedan in som vanligt med ditt Umu-id.

Utbildning och Support E-lärande

Behöver du hjälp eller stöd? Du får daglig support via Servicedesk i Canvas, Zoom, Umu Play, Ouriginal (Urkund) samt Mentimeter. Du kan delta i en drop-in i Zoom tisdagar till fredagar, kika in i ett användarforum i Teams eller delta i en verkstad för något av våra e-lärandesystem.

Läs mer om utbildning och support

Webbinarium 28 februari 2020

Ellen Säll
2023-10-03