Pågående projekt

I första hand är det din institution som du vänder dig till för att få stöd under projekttiden. Men om ditt projekt har fått finansiering från EU eller USA erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan särskild support.

Projektuppstart

När nya projekt har fått medel från EU eller USA erbjuder universitetets centrala forskningsstöd alltid ett uppstartsmöte. Hit bjuder vi in dig som forskare, den berörda ekonomiadministratören och prefekten vid din institution för att tillsammans gå igenom de administrativa regler och rutiner som gäller. Allt för att underlätta projektets start, genomförande och avslut.

Löpande administration, redovisning och revision

Om ditt projekt är finansierat av EU eller USA kan du också få stöd av oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan när det gäller löpande administration. Vi ansvarar dessutom för att granska alla ekonomiska redovisningar av EU-projekt innan de skickas in. Därför är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, så att vi kan komma överens om hur granskningen ska gå till. 

Skulle sedan EU-kommissionen eller de amerikanska bidragsgivarna initiera revision kan det vara bra att känna till att det är vi som samordnar processen för Umeå universitets räkning.

Allmänt stöd

Under projektets gång är du förstås välkommen att vända dig till oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan även i andra frågor. Kanske vill du veta mer om hur EU:s Funding & Tenders-portal fungerar, är osäker på hur du ska hantera projektmedel internt, behöver råd när det gäller att tolka eller hitta information om leveranser eller stöd i din kommunikation med EU-kommissionen? Med goda kunskaper om EU:s och USA:s regelverk, policyer och praxis hjälper vi dig gärna. 

Kom ihåg att presentera din forskning på umu.se

På umu.se kan du skapa sidor för forskningsprojekt och forskargrupper där du presenterar din forskning. På så vis blir forskningen enkel att hitta för allmänhet och andra intresserade, till exempel forskare vid andra universitet eller media. Du kan också uppdatera din personliga sida med pågående forskning.

Mallar

Om du behöver mallar för:

  • Prefektintyg
  • Tidsredovisning
  • Beräkningar
  • Rollhantering EU-projekt


Besök gärna sidan 
Dokument och mallar 

kontakta oss på forskningsstöd

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd

Agneta H. Plamboeck
Områdeschef & EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
Ekonom
sofia.granberg@umu.se
090-786 97 60

Maria Königsson
Projektsamordnare
maria.konigsson@umu.se
090-786 89 42

Lena Holmberg
2024-04-09