Stöd under ansökan till EU-program

Regelverket kring EU-ansökningar varierar mycket vad gäller exempelvis budget och involvering av universitetets ledning. Ta därför kontakt med Enheten för forskningsstöd och samverkan i god tid innan deadline för att ta reda på vad som gäller för just din ansökan.

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa till med: 

Feedback på din ansökan

Vi har lång erfarenhet av att läsa och ge feedback på alla delar av ansökningar, både till större och mindre bidragsgivare. För feedback:

 • Skicka in din ansökan till vår funktionsbrevlåda: rso@umu.se, så återkopplar någon av våra forskningssamordnare till dig.
 • Kontakta oss för ett personligt möte via rso@umu.se.
 • Anmäl dig till våra kurser och seminarier

  Här kan du lära dig mer om allt från att hitta till att ansöka om och hantera medel från olika EU-program, som European Research Council eller Marie Sklodowska-Curie Actions.

Funding & Tenders-portalen

Vi sköter den officiella informationen om Umeå universitet i Funding & Tenders-portalen. Det här är EU:s officiella webbsida, där så gott som all information om EU-utlysningar publiceras, där du laddar upp dina ansökningar och där all rapportering och redovisning för beviljade projekt sker.

För att ansöka om anslag via Funding & Tenders-portalen behöver du:

 • En PIC-kod (Participant Identification Code)
  Det här är en unik identifieringskod för Umeå universitet, som gör att grundläggande information om universitetet fylls i per automatik.
  Vår PIC-kod är: 999881821.
 • Ett EU-login-konto, ditt individuella användarkonto.
  Har du inget ännu? Skapa konto

När du förbereder din ansökan kan du också behöva ange:

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) 
  LEAR fungerar som den administrativa kontakten med EU-kommissionen. Umeå universitets LEAR är Agneta H. Plamboeck, EU-expert vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.
 • Förkortningen UmU
  Umeå universitets officiella förkortning (short name) är UmU.

Gå till Funding & Tenders-portalen 

Intyg och stödbrev

Vi organiserar nödvändiga intyg/stödbrev och ordnar med rektors underskrift.

Budgetstöd

Om din ansökan kräver centralt stödbrev/intyg/nominering så ska budgeten granskas och godkännas av oss på Forskningsstöd. Därför är det viktigt att du i god tid innan deadline kontaktar oss för att komma överens om hur granskningen ska genomföras.

I annat fall finns stödet i budgetprocessen i första hand ute på institutionsnivå, så ta direktkontakt med din ekonomiadministratör. Hen kan därefter, vid behov, diskutera budgeten med oss på Forskningsstöd.

Mallar

Innan du kan gå vidare ska institutionens prefekt informeras och godkänna att EU-ansökan skickas in genom att skriva under ett prefektintyg. Detta är viktigt, eftersom din institution ansvarar för eventuell sam- och/eller medfinansiering. Prefekten intygar också att du som ansvarig forskare faktiskt har tid och resurser att utföra projektet.

Här kan du ladda ner mallen för prefektintyg.

Klicka här för att komma till samtliga dokument och mallar.

Verktygstips

Research Professional

Med hjälp av online-databasen Research Professional kan du själv söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen. Här finns tusentals utlysningar från finansiärer världen över samlade.
Vi på Forskningsstöd  erbjuder  korta  genomgångar  av Research  Professional  för intresserade institutioner eller forskargrupper.
Gå till Research Professional

eufonder.se
Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Dessa program utgår från ett visst geografiskt område.
Gå till eufonder.se 

Vi hjälper dig vidare

Om du är framgångsrik och erhåller finansiering från EU finns vi också här för att ge dig stöd under projektets gång. Vi kan dessutom hänvisa dig till hur du själv kan delta som utvärderare av forskningsansökningar till EU. Att läsa och bedöma andras ansökningar är ett sätt att själv bli bättre på att skriva ansökningar.

Snabbguide: Så registrerar du en EU-ansökan

För att ansöka om medel i Funding & Tenders-portalen behöver du gå igenom följande steg.

Gå till Funding & Tenders-portalen

Börja med att gå till Funding & Tenders-portalen och registrera ditt konto.

Har du inget EU Login ännu? Skapa ett konto för EU-inloggning.

Sök utlysning

Klicka på Search Funding & Tenders för att hitta en specifik utlysning.

Välj program

Är du intresserad av finansieringsmöjligheter inom exempelvis ramprogrammet så välj Horizon 2020 i vänstermenyns rullista och sedan Filter by programme (only for grants) för att se öppna, stängda och kommande utlysningar.

Filtrera enligt område

Nu kan du filtrera fram specifika delar av ramprogrammet. Till exempel ERC, Information and Communication Technologies eller Societal Challenges.

Välj utlysning

Klicka på den utlysning (call) som du är intresserad av för att få fram mer information.

Läs igenom beskrivningen

Läs igenom beskrivningen (Topic description och Topic conditions and documents), så att du får en bild av vad utlysningen innebär och kräver av dig som sökande.

Ifall du vill hitta partners till dina projektidéer, så finns även en funktion för partnersök tillgänglig för varje utlysning. Med den här funktionen kan du:

 • leta efter organisationer som har fått finansiering tidigare.
 • skapa och se förfrågningar efter partners enligt utlysning/topic.

Starta ansökan

Klicka på Start submission under Select your type of action to start submission.

Fyll i Umeå universitets uppgifter

 • Vår PIC-kod (Participant Identification Code) är: 999881821
 • LEAR: Agneta H. Plamboeck
 • Förkortning (short name): UmU

Det är Umeå universitet och inte du som enskild forskare som är part i EU-projekt. Huvudsökande forskare (Principal Investigator, PI) ansvarar emellertid för de vetenskapliga och tekniska aspekterna i ansökan/projektet.

För Marie Sklodowska Curie Actions är det inte gästforskaren (fellow), utan den vid Umeå universitet anställda forskaren som är PI.

Använd utlysningens mall

Använd utlysningens specifika mall (template) som finns tillgänglig i portalen.

Det finns både enstegs- och tvåstegsutlysningar (single-stage/two-stage) inom Horizon 2020. Vad som gäller framgår i utlysningstexten och i Funding & Tenders-portalen. För tvåstegsutlysningar ska ansökan i det första steget enbart innehålla det som är markerat med en klammerparentes (}) i mallen. Mallen beskriver även hur många sidor ansökan får vara.

Skicka in ansökan

Söker du till en utlysning som har fast deadline är det möjligt att registrera ansökan flera gånger, ifall du exempelvis behöver göra ändringar. Den nya versionen kommer då att skriva över den äldre ända fram till sista ansökningsdag.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd EU-projekt

Agneta H. Plamboeck
EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Allmänt stöd amerikanska projekt

Anders Wennström
Forskningssamordnare
anders.wennstrom@umu.se
090-786 56 57
070-272 01 47

Ekonomi och redovisning

Sandra Karlström (föräldraledig)
Redovisningsrådgivare
sandra.karlstrom@umu.se
090-786 66 17

Sussi Mikaelsson
Budgetrådgivare
sussi.mikaelsson@umu.se
090-786 79 29
070-654 12 04

Lena Holmberg
2021-06-03