Innovationspris för nyttiggörande 2024

Umeå universitetet och Nordea har instiftat ett innovationspris för nyttiggörande som delas ut årligen sedan 2021. Med ett innovationspris vill Umeå universitet lyfta fram framgångsrik implementering av forskning och ny kunskap, vilket är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar med nya och hållbara lösningar.

Innovationspris för nyttiggörande delas ut till en vid Umeå universitet verksam forskare eller lärare som kan visa att man genom sitt arbete har t.ex:

  • bidragit till att utveckla nya och innovativa lösningar, hållbara tjänster eller produkter
  • bidragit till start av nya företag, eller förnyelse i ett befintligt företag eller inom offentlig sektor
  • uppvisat resiliens och långsiktighet med att nyttiggöra forskningsresultat
  • drivit framgångsrika initiativ som möjliggjort nyttiggörande via studenters eller doktoranders entreprenörskap

Prissumman uppgår för närvarande till 100 000 kr och delas ut årligen i samband med Årshögtiden.

Nomineringen öppen till 25 mars 2024

Alla är välkomna att skicka in väl motiverade nomineringar till priset. Beslut om vem som får pris avgörs av en kommitté som består av rektor Hans Adolfsson, samtliga fakulteters dekaner, VD för Umeå universitet Holding AB samt två representanter för Nordeas Norrlandsstiftelse.

Skicka in din väl motiverade nominering (namn på den du nominerar och utförlig motivering till varför personen ska nomineras inklusive CV för personen) till planering@umu.se, senast den 25 mars 2024.

Kontaktuppgifter

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Kontaktuppgifter

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Anja Axelsson
2024-01-30