Innovationspris för nyttiggörande

Umeå universitetet och Nordea har från och med år 2021 instiftat ett årligt innovationspris för nyttiggörande. Med ett innovationspris vill Umeå universitet lyfta fram framgångsrik implementering av forskning och ny kunskap, vilket är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar med nya och hållbara lösningar.

Innovationspris för nyttiggörande delas ut till en vid Umeå universitet verksam forskare eller lärare som kan visa att man genom sitt arbete t.ex.:

  • bidragit till driva nya och innovativa lösningar eller hållbara tjänster eller produkter
  • bidragit till start av nya företag, eller förnyelse i ett befintligt företag eller offentlig sektor
  • uppvisat resiliens och långsiktighet med att nyttiggöra forskningsresultat
  • drivit framgångsrika initiativ som möjliggjort nyttiggörande via studenters eller doktoranders entreprenörskap

Prissumman uppgår till 100 000 kr och delas ut årligen i samband med Årshögtiden.

Nomineringen öppen till 31 mars 2022

Alla är välkomna att skicka in nomineringar till priset. Beslut om vem som får pris avgörs av en kommitté som består av rektor Hans Adolfsson, dekaner för varje fakultet, VD för Umeå universitet Holding AB samt två representanter för Nordeas Norrlandsstiftelse.

Skicka in din väl motiverade nominering (namn på den du nominerar och utförlig motivering till varför personen ska nomineras inklusive CV för personen) till planering@umu.se, senast den 31 mars 2022.

Kontaktuppgifter

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Anja Axelsson
2022-03-21